Avstängd korridor på CLV

Arbetet med ombyggnationen av Steriltekniska enheten (CLV) är igång. Från och med eftermiddag fredagen den 11 september är korridoren, plan 1, mellan hus D och F avstängd (se karta). Korridoren öppnas enligt plan igen den 10 oktober. Alternativ väg skyltas på plats.

sep 11

Plats: Centrallasarettet i Växjö

Varför

En säker rengöring, sterilisering och paketering av vår medicinska utrustning är en viktig del i att bidra till en hög patientsäkerhet.

Lokalerna där Steriltekniska enheten har sin verksamhet behöver förbättras och enheten behöver mer utrymme när verksamheten ska anpassas till ny teknik och förändrade krav. Flöden och instrumentparken ska ses över, bland annat ska nya autoklaver in.

Hur

Byggnationer pågår i steriltekniska enhetens lokaler samt i och utanför korridoren mellan hus D och F. Korridoren kommer att stängas av periodvis under ombyggnationen. Aktuell information kommer att finnas på intranätet, på plats på CLV samt ges skriftligt och muntligt.

Arbetet påverka även omgivningarna utanför, till exempel cykelparkering, angöring för bårtransporter och gården mellan hus C, D, E och F.

När

Arbete som påverkar medarbetare och patienter har börjat och beräknas vara klart hösten 2021.

Vi hoppas att ni har överseende med de eventuella olägenheterna och störningar som kan uppstå i samband med byggnationerna.

Vi utvecklar sjukhuset tillsammans.

Senast uppdaterad: 10 september 2020