Förskrivarutbildning - lokala rutiner och sortiment

Obligatorisk utbildning som vänder sig till alla förskrivare inom Region Kronoberg som förskriver hjälpmedel från hjälpmedelscentralens sortiment.

dec 08

Tid: 13:00 - 14:30

Plats: Utbildningen sker digitalt via Skype

Efter socialstyrelsens förskrivarutbildning (se "Rutin förskrivarutbildning" ovan) ska samtliga förskrivare även ta del av Region Kronobergs lokala rutiner för hjälpmedelsförskrivning och aktuellt hjälpmedelssortiment. Informationen hålls av hjälpmedelskonsulent.

Skypeinbjudan mailas ut till alla anmälda någon dag innan utbildningstillfället.

Utbildningen är kostnadsfri.
Max antal: 20 personer

Kontaktpersoner: Karin Linnertz 0470-58 88 30.

 

Anmäl här senast 2020-12-01, märk anmälan med utbildningens namn och datum, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 13 oktober 2020