Information om nya taxor och avgifter 2022

Från och med 1 januari 2022 blir det flera förändringar i patientavgifterna. Bland annat höjs kostnaden för läkarbesök och högkostnadsskyddet inom öppen hälso- och sjukvård.

nov 29

Tid: 13:00 - 13:45

Plats: Digitalt via Teams

På det här informationstillfället kommer vårdstöd att berätta om alla nyheter i avgifterna och svara på frågor.

Till anmälan

Välkommen!

Senast uppdaterad: 26 oktober 2021