Inspirationsföreläsningar med Palliativt centrum

Palliativt centrum för samskapad vård arrangerar öppen föreläsningsserie med syftet att inspirera utifrån engagerade teman kring palliativ vård.

okt 18

Tid: 15:00 - 16:00

Plats: Digitalt

Senast uppdaterad: 13 oktober 2021