Länsdag - handlingsplan mot missbruk och beroende

Handlingsplan mot missbruk och beroende, tidig upptäckt, tidiga insatser, stöd och behandling för personer i åldern 13-29 år.

aug 27

Tid: 08:30 - 16:00

Plats: Bolmen, Regionhuset, Nygatan 20, Växjö

Syftet med länsdagen är att stödja ett förändringsarbete där handlingsplanens förslag och intentioner blir användbara i den lokala kontexten. Avsikten är att berörda politiker och tjänstepersoner tillsammans med varandra och övriga viktiga aktörer samlas för att samordnat ta några kliv framåt när det gäller att motverka missbruk och beroende bland barn, unga och unga vuxna.

Målgrupp

Ledande politiker och chefer, verksamhetsutvecklare och andra relevanta nyckelpersoner från kommunerna och regionen samt brukarrepresentanter och andra relevanta aktörer i länet.

 

Dagen är kostnadsfri. Program och anmälan kommer.

För frågor kontakta Det här är en e-postadress 
 

Länk till handlingsplanen

Senast uppdaterad: 12 februari 2020