Palliativ tematräff

Denna studiecirkel anordnas av Palliativt Centrum för samskapad vård som är ett samarbete mellan Region Kronoberg- Linné universitetet och länets åtta kommuner.

sep 13

Tid: 14:30 - 16:30

Plats: Konferensrum Mars, plan 7 på Ljungby lasarett

Syftet är att vi tillsammans vill förbättra och utveckla den palliativa vården i våra olika organisationer.

På Ljungby lasarett bedriver vi dessa träffar i en mixad grupp med olika yrkesgrupper och avdelningar och nu till hösten så kommer vi även bjuda in deltagare från våra kommuner. Det har framkommit att många upplever det positivt att utbyta erfarenheter från olika verksamheter.

Studiecirkeln är uppbyggd utifrån fem samtalsteman och vi utgår från ett tema/träff.

  • Palliativt förhållningssätt
  • Närstående
  • Existensen och döendet
  • Symtomlindring
  • Samskapad och värdig vård

Höstens planerade träffar 2022    

  • 13/9
  • 6/10
  • 8/11
  • 30/11
  • 12/12

När: 14.30- 16.30 konferensrum Mars, plan 7 på Ljungby lasarett

Anmälan görs till: sara.christoffersson@kronoberg.se senast 1 september.

Välkomna hälsar Malin Axhed och Sara Christoffersson

Senast uppdaterad: 3 juni 2022