Planerad uppgradering av Cosmic

Under vecka 9 uppgraderas Cosmic till version R8.3.03. Uppgraderingen kommer påbörjas under kvällen fredagen den 4 mars och beräknas vara klar under natten till lördagen den 5 mars. Vi återkommer så snart vi vet mer kring längd och klockslag för stoppet

mar 04

Plats: Cosmic

Under uppgraderingen sker ett planerat driftavbrott i Cosmic.

Innehåll i uppgraderingen

Kommande uppgradering av Cosmic innehåller förbättringar och nyheter inom flera av Cosmics olika moduler. Några exempel nedan:

Vårdadministration

Inom vårdadministration kommer till exempel nya funktioner för förflyttning av patient samt ett uppdaterat gränssnitt för frånvaro/permissionshantering.

Nova

Nova kommer att få en ny vy där man kan sätta sig i eller ur tjänst, även när man loggat ut, via reglaget Behåll i tjänst. Det kommer också en möjlighet att behålla valet av användarroll, arbetsenhet och utförande enhet när man loggar in.

LäkemedeI

I läkemedelsmodulen kommer det ges möjlighet till Utsättning av flera läkemedelsbehandlingar samtidigt.
Redigering av information kommer att vara möjligt i enskilda ingående ordinationer i ett läkemedelspaket och fortfarande förskriva dem tillsammans som ett paket.
Källan för graviditet- och amningsvarningar kommer bytas från Fass till Janusmed.

Driftsavbrottsrutin

Under uppgraderingen sker ett planerat driftavbrott i Cosmic och då ska Cosmic läskopia och reservrutiner användas under tiden.
• Använd rutin under driftavbrott enligt Reservrutin Cosmic
• Möjlighet att läsa i Cosmic under driftavbrottet finns i Cosmic läskopia.
• Ikon för Cosmic läskopia finns på datorns skrivbord

Reservrutin Cosmic

 

Senast uppdaterad: 9 december 2021