Planerat driftavbrott Cosmic

Förberedande arbete inför ny modul i Cosmic - Mediahanterare samt installation av buggrättningar.

sep 01

Tid: 22:30 - 02 sep 03:00

När röntgenenheten byter till nytt röntgensystem vecka 38 kommer vissa flöden för bildhantering flyttas från röntgensystemet till Cosmic och den nya modulen Mediahanteraren. Stöd ges för att skapa och visa mediaundersökningar. Underlag kan skapas i samband med bokning av besök, alternativt kan ny mediaundersökning skapas och läggas till direkt i en journalanteckning eller remiss.

De enheter som är berörda av förändringen är informerade och kommer erbjudas utbildning under veckorna 36 - 37.

Rättningar som ingår i leveransen är bland annat att knappen historik åter ska fungera för sökord i journalen där skannade eller bifogade filer finns. Tidboken och förvalda enheter behöver inte längre aktivt väljas för att tidbokens tider ska visas.

Möjlighet att läsa i Cosmic under driftavbrottet finns i Cosmic läskopia.
Ikon för Cosmic läskopia finns på datorns skrivbord.

Använd Reservrutin Cosmic under driftavbrottet.
För de enheter som har tillgång till Cosmic läskopia i reservnätet ber vi er att inför stoppet enligt ordinarie rutin kontrollera dessa.

Viktigt att tänka på:

Personal som ska ha åtkomst till nya provsvar från Klinisk kemi under driftavbrottet behöver ha behörighet till FlexLabs WebSök Klin kem lab. Under Cosmic-avbrottet kan inte Klin kem lab eller IT/VIS support ge behörighet till FlexLab Websök.

Beställningsansvarig på respektive enhet behöver i god tid se över om nya behörigheter behöver beställas.
Beställning görs via IT-portalen, beställning behörighet till program.

För att den nya versionen av Cosmic ska installeras på rätt sätt är det viktigt att en omstart av datorn sker efter uppgraderingen.

Senast uppdaterad: 8 juli 2022