Nytt verktyg för loggkontroller

Vi kommer byta ut systemet för hur loggar kontrolleras i Cosmic. Idag används BO (Business Objekt) för att ta fram loggrapporter, men som tidigare kommunicerats så kommer samtliga rapporter att fasas ut från BO.

dec 01

Plats: Cosmic

Bland de sista att föras över till annat system är logganalysverktygen för Cosmic. Rapporterna kommer inte längre att kunna tas fram i BO från och med 1 december och dessa ska ersättas med systemet QlikSense.

QlikSense kan användas från och med 1 november och samma rapporter som finns i BO kommer att finnas i QlikSense.

Hur påverkar detta mig som använder nuvarande rapport för loggkontroller

Du behöver beställa ny behörighet för att få tillgång till aktuella appar i QlikSense.

Arbetet med att införa QlikSense kommer att pågå under november 2022.  

Vad ska jag, som använder nuvarande rapporten, göra?

Under november ska ny användarbehörighet beställas för att få tillgång till apparna i QlikSense. 

Instruktion hur du beställer ny användarbehörighet

QlikSense

Var hittar jag mer information?

För beställning av behörighet till QlikSense

Instruktion hur du beställer ny användarbehörighet

För support och instruktioner kring QlikSense, läs mer här

Instruktion om support och användarstöd

Därför görs denna förändring

BO kommer inte finnas kvar efter årsskiftet.

Senast uppdaterad: 25 november 2022