Reflektionsledarutbildning

Palliativt Centrum för Samskapad Vård erbjuder er möjligheten att utbilda någon i er verksamhet i att leda reflektionsgrupp.

apr 25

Tid: 09:00 - 16:00

Genom regelbunden reflektion ges förutsättningar till ett kontinuerligt lärande samt att utveckla ett professionellt förhållningssätt. Att reflektera tillsammans kan också gynna teamarbetet och förebygga arbetsrelaterad stress.

Som chef behöver du fundera på vem i din verksamhet som kan vara lämplig att leda reflektionsgrupp. Vi tror att det är bra om fler medarbetare från samma verksamhet utbildas, för möjlighet till kollegialt stöd.

Mål och syfte

Utbildningens syfte är att få kunskap om; reflektionens betydelse, olika former av reflektionsgrupper, kommunikation och grupprocesser.

Målet är att deltagaren efter utbildningen ska kunna leda gruppreflektion för medarbetare i verksamheten.

Utbildningen 2022

Palliativt Centrum för Samskapad Vård erbjuder utbildningen vid två tillfällen under året 2022.

Tillfällen 1
25 april Kl.9-16
Plats: Lasarettet Ljungby - Lokal Galaxen

Tillfällen 2
7 september Kl.9-16
Plats: Centrallasarettet Växjö - Lokal apollo

Uppge vilket utbildningstillfälle ni anmäler er till, namn på deltagaren, kontaktuppgifter samt eventuella allergier.

Det kommer bjudas på enklare fika under dagen.

Lunchuppehåll på ca. 1h där deltagarna på egen hand står för maten.

Sista anmälningsdag 2 veckor innan utbildningsstart.

Anmälan sker till: Det här är en e-postadress

Senast uppdaterad: 13 januari 2022