Sammanträde Arbetsgrupp Laboratoriemedicin

feb 23

Tid: 10:00 - 11:00

Plats: Gamla konferensrummet Klinisk kemi och transfusionsmedicin CLV samt teams

Senast uppdaterad: 3 januari 2022