Uppgradering till Windows 10 version 1909

Med start den 14 september kommer IT löpande att uppgradera Regionens datorer från operativsystemet Windows 10 1809 till Windows 10 1909.

sep 14

Plats: Windows

Efter uppgraderingen finns alla dina applikationer och inställningar kvar och du som användare bör inte märka någon skillnad. Uppgraderingen tar cirka en timme och kan endast göras när datorn är ansluten i regionnätet och har strömkabeln i. Det går alltså inte att starta uppgraderingen när du arbetar på distans via fjärranslutning (VPN). Under uppgraderingen kan du inte arbeta med datorn.

När din dator är redo för uppgradering kommer följande ruta att visas:

Ytterligare hjälp med och instruktion för uppgraderingen, regionkronoberg.se, öppnas i nytt fönster

Om du stöter på problem under eller efter uppgraderingen är du välkommen att ringa IT-supporten.

Senast uppdaterad: 14 september 2020