Rörelseorganens sjukdomar

Sjukdomar i rörelseorganen påverkar skelett, leder och muskulatur. Smärta, stelhet och svårigheter med dagliga aktiviteter samt försämrad livskvalitet medför en stor kostnad för samhället. Besvären orsakar cirka 20 procent av alla läkarbesök inom primärvården och är en vanlig orsak till nedsatt arbetsförmåga och långtidssjukskrivning. För att möta behov av utveckling av omhändertagandet för personer med smärta och besvär i rörelseorganens sjukdomar har Allmänmedicinskt Kunskapscentrum sedan oktober 2020 anställt en resursperson, Charlotte Post Sennehed som är leg. fysioterapeut/ergonom och doktor i medicinsk vetenskap, med uppdrag att utveckla arbetet i primärvården. Arbetssättet behöver i högre utsträckning än tidigare utgå ifrån primärvårdens förutsättningar och därför utgå från hög tillgänglighet.

AMKs resursperson kan:

  • Handleda vid implementering. Stödja vidmakthållandet av nya arbetssätt och ny kunskap på området, med utgångspunkt från ökad tillgänglighet och vård enligt Socialstyrelsens rekommendationer.
  • Erbjuda metodstöd, handledning och utbildning till vårdcentralernas fysioterapeuter samt övrig personal i primärvårdsanpassat arbete med rörelseorganens sjukdomar.

Primärvårdens verksamheter är välkomna att höra av sig till med idéer och frågor via nedanstående kontaktväg. Jag kommer gärna och besöker din verksamhet för vidare dialog om hur ni på bästa sätt kan dra nytta av min kompetens.

Kontakt

Charlotte Post Sennehed

Utvecklingsledare, dr med vet, leg. fysioterapeut

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-59 22 87

Senast uppdaterad: 14 april 2021