Att genomföra FoU-projekt

Inför genomförandet av forsknings- och utvecklingsprojekt är det vissa saker som är viktiga att beakta.

 • Ett FoU-projekt börjar alltid med en projektplan. Behöver du hjälp med utformningen av projektplanen kan du få hjälp av en vetenskapligt meriterad handledare.
  Metodhandledning
 • Inhämta tillstånd från verksamhetschefen där arbetet ska genomföras.
 • Etisk prövning: ställningstagande till om etisk prövning är nödvändig. Delegationsreglerna finns på sidan om styrdokument.
  Forskningsetik
  Styrdokument
 • FoU-projekt kan behöva diarieföras. Detta gäller framförallt de projekt där data ska hämtas ur vårdadministrativa system som t.ex. Cosmic, datalagret. Till diarieförda projekt ska en populärvetenskaplig sammanfattning av projektplan skickas till FoU Kronoberg. Mall finns bland relaterade länkar. 
 • Datainhämtning från Business Objects eller Cosmic kräver ett skriftligt godkännande av verksamhetschefen/centrumchefen. Mall för utlämning av sekretessbelagd information finns bland relaterade länkar.
 • Om FoU-projekt ska behandla personuppgifter måste en registeransökan göras.
  Dataskyddsförordningen GDPR (intern länk)
 • När projektet har avslutats skickas en formell avanmälan till 
  dataskyddsombud@kronoberg.se

Senast uppdaterad: 9 juni 2021