Cancersatsningen – varje dag räknas – baslinjemätning i primärvård

En 4-årig nationell satsning med syfte att minska väntetider i cancervården i Sverige genom att ta fram standardiserade vårdförlopp.

Bakgrund

En 4-årig nationell satsning som startade 2015. Syftet var att minska väntetider i cancervården i Sverige genom att ta fram standardiserade vårdförlopp för de flesta cancerformer. Under 2015 börjar man med fem cancerformer: akut myeloisk leukemi, huvud-/halscancer, mage-/matstrupecancer, prostatacancer, urotelial cancer. Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att utvärdera Cancersatsningen.

Syfte

Baslinjemätning i primärvård för att senare kunna följa upp resultaten av Cancersatsningen.

Metod

Journalgranskning av patienter med cancer i såväl primärvård som sekundärvård. Genom att ta fram koder, dvs. datum för olika åtgärder i cancervårdkedjan kan man mäta förändringar i väntetider över Cancersatsningens löptid.

Betydelse

Genom att mäta förändringar i väntetider över Cancersatsningens löptid kan man värdera dess effekter som i första hand bedöms vara patientnöjdhet.

Forskningsledare och nationell koordinator: Hans Thulesius, docent, allmänläkare, VC Strandbjörket, FoU Kronoberg, Region Kronoberg; Inst. för kliniska vetenskaper, Avd. för allmänmedicin, Lunds universitet.

Det här är en e-postadress

Forskargrupp: Mikael Lilja, med.dr, allmänläkare, Umeå universitet; Kristina Bengtsson Boström, docent, allmänläkare, Lunds universitet; Eva Arvidsson, med.dr, allmänläkare, Linköpings universitet; Håkan Bergh, med.dr, allmänläkare, Göteborgs universitet; Karin Björkegren, med.dr, allmänläkare, Uppsala universitet; Lasse Karlsson, allmänläkare, Kalmar län.

Samverkan: Socialstyrelsen, SKL, Regionerna: Halland, Jämtland-Härjedalen, Jönköping och Västra Götaland. Landstingen: Kalmar, Uppsala.

Tidsplan: 2015 inleds baslinjemätning i sex län/regioner med början i Kronoberg; avslut planeras 2019/2020.

Finansiering: Socialstyrelsen enligt regeringsuppdrag från Socialdepartementet.

Senast uppdaterad: 30 november 2017