Metodhandledning

Inom FoU Kronoberg finns möjlighet för personal inom Region Kronoberg och länets kommuner att få handledningsstöd. Syftet med handledning är att ge vägledning i forsknings- och utvecklingsarbete.

Handledningsuppdragen på FoU Kronoberg kan se olika ut, några vanligt förekommande uppdrag är:

  • Hjälp att omvandla idéer från klinisk praktik till genomförbart projekt
  • Handledning av deltagare i FoU Kronobergs utbildning i forskningsmetod
  • Hjälp att ta fram projektplan för att omvandla idé till genomförbart projekt
  • Handledning i genomförande av projekt/utvärdering
  • Vägledning i metodfrågor (urval, analys m.m.)
  • Hjälp med utformning av posters

FoU Kronoberg handleder inte region- och kommunanställd personal som går enstaka universitetskurser eller program (t.ex. magister-/masterutbildning). Universiteten har själva ansvar att stå för handledning i samband med sådana studier.

Hösten 2021

  • 2021-09-15
  • 2021-10-12
  • 2021-11-17
  • 2021-12-14

Statistikhandledning

Hösten 2021

28 oktober 2021

Bokning via esMaker

9 november 2021

Bokning via esMaker

24 november 2021 förmiddag

Bokning via esMaker

25 november 2021 förmiddag

Bokning via esMaker

15 december 2021

Bokning via esMaker

Ansökan metodhandledning

Fyll i formuläret nedan. Fält markerade med * är obligatoriska. Glöm inte att klicka på Skicka. FoU Kronoberg kontaktar dig när vi fått din ansökan.

Handledningsgruppen träffas cirka en gång per månad då uppdragen fördelas och därefter kontaktas du igen.

Vid frågor kan du skicka e-post till

Det här är en e-postadress

Sökande*
Arbetsplats*
Befattning*
Telefon
E-postadress*
Din bakgrund
Önskad handledning*
Beskrivning
 

Senast uppdaterad: 4 december 2019