Retention and stability of upper front teeth after orthodontic treatment

Sammanfattning av Sasan Naraghis doktorandarbete.

Bakgrund

Tandregleringsbehandling syftar till att skapa god funktion, estetik och stabilitet. För att åstadkomma god stabilitet är det viktigt att retinera (kvarhålla) det uppnådda behandlingsresultatet för att förhindra recidiv, dvs. tänderna rör sig i riktning mot sina ursprungliga positioner. Den forskningsfråga som beaktas i detta projekt kan härledas från, av SBU och Cochrane Collaboration Group, identifierade kunskapsluckor och kliniska behov inom tandregleringsvården. I tidigare studier av bondade retainrar i överkäkens frontala segment (fixering med tunn metalltråd för att behålla uppnådda resultat), fann vi att hörntänderna var stabilast i jämförelse med de övriga framtänderna (laterala och centrala incisiver).

Syfte

Att utvärdera om det går att helt undvika retention efter tandregleringsbehandling av retinerade hörntänder och då de övriga fronttänderna är måttligt trångställda.

Metod

När tänderna är utjämnade och den retinerade hörntanden är på plats, randomiseras patienterna i två grupper om 20 patienter i varje grupp. Grupp 1 får retention och fungerar som kontrollgrupp. För grupp 2 tas bågen bort men bracket (klistrade metallfästen) behålls kvar på tänderna. Bettet registreras med digitala foton och studiemodell i överkäken (T1). Efter 2 veckor om tänderna är stabila (irregularitetsindex max 2 m.m.) fortsätter exspektans i ytterligare 2 månader. Efter 2 månader om tänderna är stabila (irregularitetsindex max 2 m.m.) tas tandställningen helt bort och bettet registreras med digitala foton och studiemodeller (T2). Ett år efter kallas patienter för slutkontroll och då utförs studiemodeller och digitala foton (T3). Kontrollgruppen registreras med studiemodeller och digitala foton efter borttagning av tandställning vid insättning av retention (T1). Ytterligare studiemodeller och foton tas vid borttagning av retentionen (T2), och 1 år efter borttagning av retentionen (T3).

Betydelse

Resultaten förväntas direkt kunna implementeras i tandvården till nytta för patienterna som kommer att erbjudas den mest effektivaste retentionen i överkäken, för tandläkarna inför beslut om den retention som är mest kostnadseffektiv. Bedömningen är att en ekonomisk vinst på mellan 1 500 och 3 000 kr kan erhållas om retention i överkäken inte behöver utföras.

Doktorand: Sasan Naraghi, övertandläkare, odont. lic., doktorand vid Tandvårdshögskolan i Malmö.

Det här är en e-postadress

Huvudhandledare: Lars Bondemark, professor Odontologiska fakulteten (OD) Tandvårdshögskolan i Malmö.

Biträdande handledare: Mikael Sonesson, övertandläkare, odont. dr, lektor Odontologiska fakulteten, Tandvårdshögskolan i Malmö. Niels Ganzer, odont. dr, specialistläkare ortodonti, Folktandvården Gävleborg, Tandvårdshögskolan i Malmö.

Samverkan: Tandvårdshögskolan i Malmö

Tidsplan: 2021.

Finansiering: Region Kronoberg; Folktandvården samt FoU-medel

Senast uppdaterad: 28 maj 2020