Lånevillkor för allmänheten

Alla är välkomna att låna på Hälsobiblioteket!

Lånekort

Det är gratis att låna. Du behöver inget lånekort utan lånar mot uppvisande av din legitimation.

Med hänvisning till Dataskyddsförordningen, GDPR, samtycker du som låntagare på Hälsobiblioteket till behandling av lämnade uppgifter. Med behandling avses insamling, registrering, lagring, bearbetning, utlämnande eller samkörning av register. Samtliga uppgifter behandlas med fullständig sekretess.

Lånetid

Lånetiden på böcker är fyra veckor. Lånetiden på tidskrifter är två veckor. Du kan låna om max tre gånger. Om det är kö på boken eller tidskriften kan du inte låna om den. Om mer än en person står i kö på en bok blir lånetiden förkortad till tre veckor.

Reservation

Du kan reservera allt material. Med hjälp av ett användarnamn och en pinkod kan du själv reservera i vår bibliotekskatalog. Anställda i Region Kronoberg har alltid företräde i reservationskön. Observera att det inte är tillåtet att reservera en titel som redan är utlånad till dig.

Fjärrlån

Om du saknar något i Hälsobibliotekets bestånd kan vi, i de flesta fall, beställa hem det från andra bibliotek. Det här gäller dock endast material som rör området hälsa och sjukdom. Gäller det din fritidsläsning hänvisar vi till kommunens folkbibliotek.

Återlämning

Du kan lämna tillbaka dina lån på något av våra bibliotek eller i bokinkasten utanför respektive entrédörr.

Kopior

Det kostar 2 kronor per sida att kopiera eller att skriva ut. Vårdrelaterad information är gratis att kopiera/skriva ut.

Förlorade medier

Om du inte lämnar tillbaka det du har lånat skickas krav ut. Därefter skickas en räkning om materialet fortfarande inte är återlämnat.
Förlorade eller förstörda böcker och andra medier ersätts med inköpspriset, men lägst enligt följande:

Bok: 250 kr
Mp3-bok: 250 kr
Barnbok: 150 kr
Pocket: 50 kr
Tidskrift: 50 kr

Senast uppdaterad: 12 augusti 2022