Lånevillkor för allmänheten

Alla är välkomna att låna på Hälsobiblioteket!

Lånekort

Det är gratis att låna. Du behöver inget lånekort utan lånar mot uppvisande av din legitimation.

Med hänvisning till Dataskyddsförordningen, GDPR, samtycker du som låntagare på Hälsobiblioteket till behandling av lämnade uppgifter. Med behandling avses insamling, registrering, lagring, bearbetning, utlämnande eller samkörning av register. Samtliga uppgifter behandlas med fullständig sekretess.

Lånetid

Lånetiden på böcker är fyra veckor. Lånetiden på tidskrifter är två veckor. Du kan låna om max tre gånger. Om det är kö på boken eller tidskriften kan du inte låna om den. Om mer än en person står i kö på en bok blir lånetiden förkortad till tre veckor.

Reservation

Du kan reservera allt material. Med hjälp av ett användarnamn och en pinkod kan du själv reservera i vår bibliotekskatalog. Anställda i Region Kronoberg har alltid företräde i reservationskön. Observera att det inte är tillåtet att reservera en titel som redan är utlånad till dig.

Fjärrlån

Om du saknar något i Hälsobibliotekets bestånd kan vi, i de flesta fall, beställa hem det från andra bibliotek. Det här gäller dock endast material som rör området hälsa och sjukdom. Gäller det din fritidsläsning hänvisar vi till kommunens folkbibliotek.

Återlämning

Du kan lämna tillbaka dina lån på något av våra tre bibliotek eller i bokinkasten utanför respektive entrédörr.

Kopior

Det kostar 2 kronor per sida att kopiera eller att skriva ut. Vårdrelaterad information är gratis att kopiera/skriva ut.

Förlorade medier

Om du inte lämnar tillbaka det du har lånat skickas en påminnelse ut en vecka efter förfallodatum. Därefter skickas en räkning om materialet fortfarande inte är återlämnat. Förlorade eller förstörda böcker och andra medier ersätts med inköpspriset, men lägst enligt följande:

  • CD-spelare: 300 kr
  • CD-musik: 150 kr
  • DVD-film: 150 kr
  • Vuxenbok: 250 kr
  • Vuxenbok på cd: 250 kr
  • Barnbok: 150 kr
  • Barnbok på cd: 100 kr
  • Pocket: 50 kr
  • Enstaka tidskrifter: 50 kr

I detta pris ingår en administrativ kostnad. Det går inte att själv köpa en ny bok till biblioteket. Den skadade boken blir inte din egendom även om du har betalat för den. 

Senast uppdaterad: 4 november 2020