Hälsobibliotekets tjänster

Här får du veta mer om vilka möjligheter som finns när det gäller att söka och att bevaka information.

Sök och bevaka information

Vi söker tillsammans!

Är du personal i Region Kronoberg eller studerande och önskar hjälp att komma igång med din informationssökning är du välkommen att boka en tid med någon av oss på Hälsobiblioteket. Vi erbjuder hjälp både enskilt och i grupp och vi kan också besöka dig som är personal ute på din arbetsplats.

Välkommen att höra av dig till oss!

E-post till Hälsobiblioteket

Beställ ett sökuppdrag!

För personal i Region Kronoberg

Ska du starta ett projekt eller behöver du kartlägga ett visst område? Vi gör gärna informationssökningen i dialog med dig och du får resultatet i samlad form med de sökord vi har använt, så att du sedan kan söka vidare på egen hand vid behov. Observera att vi endast hjälper dig med jobbrelaterade sökningar, inte när det gäller studier.

För allmänheten

Vill du veta mer om en särskild sjukdom eller något annat som rör hälso- och sjukvård? Vi söker gärna fram informationen åt dig.

Kontakta oss om du vill veta mer!

E-post till Hälsobiblioteket

Håll dig uppdaterad i ditt arbete – för personal i Region Kronoberg!

Ett tidsbesparande och enkelt sätt att hålla sig uppdaterad på är genom att använda sig av verktyget RSS, som går ut på att prenumerera på nyheter och uppdateringar inom ditt område. Det betyder att du inte längre behöver söka fram nyheterna - de kommer istället till dig och samlas på ett och samma ställe, nämligen i din RSS-läsare.

Det går att göra i liten skala, genom att exempelvis enbart prenumerera på resultaten från en stående sökning i en databas eller mer omfattande genom att skapa ett helt omvärldsbevakningspaket där RSS-läsaren Netvibes fungerar som din brevlåda.

Exempel på vad du kan omvärldsbevaka i Netvibes:

  • Nya artiklar inom ditt ämnesområde ifrån olika databaser
  • Vårdnyheter och nya riktlinjer från myndigheter
  • Innehållsförteckningar från medicinska tidskrifter
  • Ny litteratur
  • och mycket mer...

Du som är personal i Region Kronoberg har möjlighet att få ett eget omvärldsbevakningspaket skräddarsytt utifrån dina behov och ditt yrkesområde.

Kontakta Hälsobiblioteket om du vill veta mer!

E-post till Hälsobiblioteket

Senast uppdaterad: 29 oktober 2018