Lånevillkor för studerande och anställda

Alla är välkomna att låna på Hälsobiblioteket!

Lånekort

Det är gratis att låna. Du behöver inget lånekort utan lånar mot uppvisande av din legitimation eller flexbricka.

Med hänvisning till Dataskyddsförordningen, GDPR, samtycker du som låntagare på Hälsobiblioteket till behandling av lämnade uppgifter. Med behandling avses insamling, registrering, lagring, bearbetning, utlämnande eller samkörning av register. Samtliga uppgifter behandlas med fullständig sekretess.

Lånetid

Lånetiden på böcker är sex veckor för anställda i Region Kronoberg och fyra veckor för övriga. Lånetiden på tidskrifter är två veckor för alla. Du kan låna om max tre gånger. Om det är kö på boken eller tidskriften kan du inte låna om den. Om mer än en person står i kö på en bok blir lånetiden förkortad till tre veckor.

Reservation

Du kan reservera allt material. Med hjälp av ett användarnamn och en pinkod kan du själv reservera i vår bibliotekskatalog. Anställda i Region Kronoberg har alltid företräde i reservationskön.
Observera att det inte är tillåtet att reservera en titel som redan är utlånad till dig.

Fjärrlån

För anställda i Region Kronoberg: Behöver du böcker eller artiklar som inte finns inköpta till Hälsobiblioteket kan du beställa fjärrlån via oss. Vi fjärrlånar endast material som rör ditt arbete eller din utbildning. Gäller det din fritidsläsning så hänvisar vi till kommunens folkbibliotek.

För studerande som inte är anställda i Region Kronoberg: Du är välkommen att låna av Hälsobibliotekets eget material, men när det gäller fjärrlån så hänvisar vi till ditt lärosäte.

Återlämning

Du kan lämna tillbaka dina lån på något av våra tre bibliotek eller i bokinkasten utanför respektive entrédörr.

Kopior

För anställda i Region Kronoberg: Det kostar 2 kronor per sida att kopiera eller att skriva ut. Information som rör ditt arbete eller din utbildning är gratis.

För studerande som inte är anställda i Region Kronoberg: Det kostar 2 kr per sida att kopiera eller att skriva ut.

Förlorade medier

Om du inte lämnar tillbaka det du har lånat skickas ett krav ut. Därefter skickas en räkning om materialet fortfarande inte är återlämnat.

Observera att studerande som inte är anställda inom Region Kronoberg spärras som låntagare hos oss i sex månader om lånen inte lämnas tillbaka/lånas om inom en vecka efter förfallodatum.

Förlorade eller förstörda böcker och andra medier ersätts med inköpspriset, men lägst enligt följande:

  • Vuxenbok: 250 kr
  • Vuxenbok på cd: 250 kr
  • Barnbok: 150 kr
  • Barnbok på cd: 100 kr
  • Pocket: 50 kr
  • Enstaka tidskrifter: 50 kr
  • CD-musik: 150 kr
  • DVD-film: 150 kr

I detta pris ingår en administrativ kostnad. Det går inte att själv köpa en ny bok till biblioteket. Den skadade boken blir inte din egendom även om du har betalat för den.

Senast uppdaterad: 4 november 2020