Lista över länkar

Tips på länkar som är fritt tillgängliga och som kan vara till hjälp i dina studier eller i ditt arbete

Referentbedömd forskning inom cirka fyrtio olika områden inom biologi och medicin med omedelbar kostnadsfri access för alla:

BioMed Central, öppnas i nytt fönster

En nationell webbplats för forskningsinformation:

Forskning.se, öppnas i nytt fönster

För läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt:

Internetmedicin, öppnas i nytt fönster

Universitetsbiblioteket på Karolinska institutet är en stor medicinsk resurs med bland annat elektroniska tidskrifter i fulltext, MeSH-klassificerade resurser och andra biomedicinska länkar:

Karolinska institutets universitetsbibliotek, öppnas i nytt fönster

En nationell plattform som samlar befintlig och ny kunskap inom psykisk ohälsa, vård och omsorg om äldre:

Kunskapsguiden, öppnas i nytt fönster

En nationell bibliotekskatalog med referenser till cirka sex miljoner böcker och tidskrifter. En del av materialet finns även fritt tillgängligt online:

Libris, öppnas i nytt fönster

Vetenskapliga publikationer från svenska lärosäten. Mycket av materialet finns fritt tillgängligt i fulltext:

SwePub, öppnas i nytt fönster

En handbok för hälso- och sjukvård med kvalitetsgranskat innehåll:

Vårdhandboken, öppnas i nytt fönster

Sökverktyg

Sökmotor för vetenskapligt material:

Google Scholar, öppnas i nytt fönster

En fritt tillgänglig databas med över 20 miljoner referenser till artiklar inom medicin, omvårdnad, tandvård med mera. Observera att du som är anställd i Region Kronoberg når fler artiklar i fulltext via intranätet, då det är kopplat till våra tidskriftsprenumerationer:

PubMed, öppnas i nytt fönster

SVELIC är en svensk söksida där hälso- och sjukvårdspersonal kan söka efter svar om läkemedel i utredningar gjorda av läkemedelsinformationscentraler. Målet är att förskrivare och andra med läkemedelsansvar själva ska kunna hitta svar på frågor som redan har utretts för att öka vårdens tillgång till oberoende evidensbaserad läkemedelsinformation. 

SVELIC, öppnas i nytt fönster

Medicinska kontrollerade söktermer, MeSH, översatta till svenska. Här kan du få hjälp att hitta bra sökord när du ska söka artiklar:

Svensk MeSH, öppnas i nytt fönster

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation för förskrivare:

FASS, öppnas i nytt fönster

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjuksköterskor:

Janusinfo, öppnas i nytt fönster

Information om olika läkemedel på Läkemedelsverkets hemsida:

Läkemedelsverket, öppnas i nytt fönster

Myndigheter och andra offentliga organisationer

En nationell myndighet med ett övergripande ansvar för folkhälsofrågor:

Folkhälsomyndigheten, öppnas i nytt fönster

Statens beredning för medicinsk utvärdering. Utvärderar och granskar nytta, risker och kostnader för metoder i vårdarbetet:

SBU, öppnas i nytt fönster

En statlig myndighet som värnar om hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg:

Socialstyrelsen, öppnas i nytt fönster

Ordböcker

Det största oberoende digitala biblioteket över medicinsk terminologi. Grundar sig på boken Medicinsk fickordbok:

Medicinsk ordbok, öppnas i nytt fönster

En kostnadsfri språkportal som erbjuder 40 lexikon på 27 olika språk:

bab.la, öppnas i nytt fönster

Synonymordlista som bygger på Göran Walters synonymordbok:

Synonymer.se, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 17 november 2022