Patienttidskrifter

Vi har flera patienttidskrifter som du kan läsa på våra bibliotek - antingen i pappersform eller online.

Digitala tidskrifter

Afasi, från Afasiförbundet & Talknuten i Sverige, (obs inläst tidskrift), öppnas i nytt fönster

Allergia, från Astma- och allergiförbundet, öppnas i nytt fönster

Auris, från Hörselskadades riksförbund, öppnas i nytt fönster

CF-bladet, från Riksförbundet för Cystisk Fibros och Primär Ciliär Dyskinesi, öppnas i nytt fönster

Dövas tidning, från Sveriges Dövas Riksförbund, öppnas i nytt fönster

MS, från BiogenIdec Sweden, öppnas i nytt fönster

Parkinsonjournalen, från Parkinsonförbundet, öppnas i nytt fönster

Rörelse, från Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, öppnas i nytt fönster

Tidskrifter på biblioteket

Dessa tidskrifter kan du läsa på plats i biblioteket:

 • Allt om diabetes, från Svenska Diabetesförbundet
 • Allt om mage, från Mag- och tarmförbundet
 • Celiakiforum, från Svenska celiakiförbundet
 • Celiakinytt, från Celiakiföreningen i Kronobergs län
 • Demensforum, från Demensförbundet
 • Epilepsia, från Svenska Epilepsiförbundet
 • FibromyalgiNytt, från Sveriges Fibromyalgiförbund
 • Gensvar, från Förbundet Blödarsjuka i Sverige
 • Haema, från Blodcancerförbundet
 • HuvudJournalen, från Migränförbundet
 • ILCO-magasinet, från ILCO - Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade
 • Ljusglimten, från Elöverkänsligas Riksförbund
 • Magasin B, från Bröstcancerförbundet
 • Minnesvärt, från Alzheimer Sverige
 • Njurfunk, från Njurförbundet
 • Psoriasistidningen, från Psoriasisförbundet
 • Reflex, från Neurologiskt handikappades riksförbund
 • Reumatikervärlden, från Reumatikerförbundet
 • SRF-perspektiv, från Synskadades riksförbund
 • Status, från Hjärt- och lungsjukas riksförbund
 • Stroke-Kontakt, från Stroke-riksförbundet
 • Tf-bladet, från Tandvårdsskadeförbundet
 • Tidningen Autism, från Autism- och Aspergerförbundet
 • Unik, från FUB - för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
 • Ögontrycket, från Svenska glaukomförbundet

Senast uppdaterad: 10 oktober 2022