Grund-, introduktions- och reaktiveringsutbildningar

På denna sida finns delar av grundutbildningar som skapats för personal som har sjukvårdsbakgrund men inte arbetat i vården på ett tag samt extern personal som kommer att arbeta på timmar eller kortare vikariat.

Grundutbildningar

Grundläggande undersökning och omhändertagande av patient. Dessa filmer är en enkel genomgång av undersökning och enkla åtgärder enligt ABCDE. För en mer fördjupad utbildning finns proACT kurser för personalen i Region Kronoberg

Inledning - A - Luftväg

B - Andning

C- Cirkulation

D - Medvetandegrad

E- Exponering

 

Länkar:

Bedömning enligt ABCDE, Vårdhandboken, öppnas i nytt fönster

proACT i Region Kronoberg, länk, öppnas i nytt fönster 

 

Vårdkedja utan smittkedja

Grundutbildnig i vårdhygien för servicepersonal

En film med Anette Svensson som har föreläsning för servicepersonal inför sommaren 2020

Grundutbildning i vårdhygien för vårdpersonal

En film som vi spelat in när Katarina Madehall hade föreläsning under en reaktiveringsutbildning av administrativ personal med vårdutbildning.

Föreläsningen "Grundutbildning i Vårdhygien" - Katarina Madehall

Del 1 av 5 - Covid -19


Del 2 av 5 - Multiresistenta bakterier


Del 3 av 5 - Smittspridning


Del 4 av 5 - Bakterier och virus


Del 5 av 5 - Vårdrelaterade infektioner


Filmer som var i föreläsningen:

How to protect yourself against COVID-19 (WHO), öppnas i nytt fönster
Fitting the 3M 1883 Disposable Respirator (3M), öppnas i nytt fönster
Den osynliga utmaningen, del 1 (Folkehelseinstituttet), öppnas i nytt fönster
Den osynliga utmaningen, del 2 (Folkehelseinstituttet), öppnas i nytt fönster
Bakteriefilmen (Jönköpings kommun), öppnas i nytt fönster


Länkar till mer information och fördjupning:
Vårdhygien:
Vårdhygienisk rutin Covid-19, pdf, öppnas i nytt fönster.

Ta på och av skyddsutrustning, pdf, öppnas i nytt fönster

Vårdhygiens hemsida, öppnas i nytt fönster

Verktyg för vårdhygien, öppnas i nytt fönster

God hygienisk standard är en del av god kvalitet i vård och omsorg vilket anges som ett specificerat krav i hälso- och sjukvårdslagen. Städning minskar mängden smuts och mikroorganismer i miljön och är tillsammans med basala hygienrutiner och punktdesinfektion grundläggande för att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning. 

Länkar:

Städning, Vårdhandboken, öppnas i nytt fönster

Städning i vårdmiljö, rutin, öppnas i nytt fönster

Checklista slutstädning/slutdesinfektion, word, öppnas i nytt fönster

Vård i bukläge av patienter med svår ARDS förbättrar syresättningen pga. att bättre ventilations-/perfusionsmatchning ger mindre shunt.

Instruktionsfilmer:

Vändning till bukläge med fem personer

 

Vändning till bukläge med fyra personer

 

Lägesändring av huvud och armar


Länkar:
Buklägesvård IVA, medicinsk riktlinje, pdf öppnas i nytt fönster

Trycksårsprevention

En film från föreläsning med Maria Bosström, resursperson för sår och sårbehandling på Allmänmedicinskt kunskapscentrum (AMK)

 

Länkar:

Trycksårsprevention (öppnas i nytt fönster)
Utbildning trycksår, Region Skåne, länk (öppnas i nytt fönster)

Senast uppdaterad: 24 april 2020