Grund-, introduktions- och reaktiveringsutbildningar

På denna sida finns delar av grundutbildningar som skapats för personal som har sjukvårdsbakgrund men inte arbetat i vården på ett tag samt extern personal som kommer att arbeta på timmar eller kortare vikariat.

Grundutbildningar

Grundläggande undersökning och omhändertagande av patient. Dessa filmer är en enkel genomgång av undersökning och enkla åtgärder enligt ABCDE. För en mer fördjupad utbildning finns proACT kurser för personalen i Region Kronoberg

Inledning - A - Luftväg

B - Andning

C- Cirkulation

D - Medvetandegrad

E- Exponering

 

Länkar:

Bedömning enligt ABCDE, Vårdhandboken, öppnas i nytt fönster

proACT i Region Kronoberg, länk, öppnas i nytt fönster 

 

God hygienisk standard är en del av god kvalitet i vård och omsorg vilket anges som ett specificerat krav i hälso- och sjukvårdslagen. Städning minskar mängden smuts och mikroorganismer i miljön och är tillsammans med basala hygienrutiner och punktdesinfektion grundläggande för att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning. 

Länkar:

Städning, Vårdhandboken, öppnas i nytt fönster

Städning i vårdmiljö, rutin, öppnas i nytt fönster

Checklista slutstädning/slutdesinfektion, word, öppnas i nytt fönster

Vård i bukläge av patienter med svår ARDS förbättrar syresättningen pga. att bättre ventilations-/perfusionsmatchning ger mindre shunt.

Instruktionsfilmer:

Vändning till bukläge med fem personer

 

Vändning till bukläge med fyra personer

 

Lägesändring av huvud och armar


Länkar:
Buklägesvård IVA, medicinsk riktlinje, pdf öppnas i nytt fönster

Trycksårsprevention

En film från föreläsning med Maria Boström, resursperson för sår och sårbehandling på Allmänmedicinskt kunskapscentrum (AMK)

 

Länkar:

Trycksårsprevention, öppnas i nytt fönster
Utbildning trycksår, Region Skåne, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 24 april 2020