HLR-samordnare

Region Kronoberg har HLR-samordnare i Växjö och i Ljungby med övergripande ansvar för HLR-verksamheten i hela Region Kronoberg.

Målet med hjärt-lungräddning är att personer som vistas på enheter inom Region Kronoberg som får ett plötsligt oväntat hjärtstopp ska ges en optimal behandling enligt Svenska HLR-rådets riktlinjer. För att nå dessa mål krävs välutbildad personal, en välfungerande larmorganisation och snabb tillgång till adekvat utrustning.

HLR-samordnarna ansvarar bland annat för att:

  • Region Kronoberg har fungerande rutiner för larmorganisationen vid hjärtstopp samt fungerande akututrustning
  • HLR-verksamheten har tydliga och välkända mål
  • Göra uppföljning av alla inträffade hjärtstopp
  • Rekrytera och utbilda nya instruktörer och huvudinstruktörer, samt rapportera genomförd utbildning till HLR-rådets centrala register 
  • Säkerställa att utbildningen följer angivna riktlinjer samt att introducera nya utbildningsprogram, nya metoder och nya hjälpmedel.

Målet är att alla enheter/avdelningar ska vara självförsörjande vad det gäller HLR-utbildning. Det lyckas ni med genom att ha egna instruktörer på de olika nivåer som krävs hos just er. 

HLR-samordnarna hjälper till att utforma utbildningar efter era behov. På kliniskt träningscentrum utbildar vi instruktörer inom HLR både för vuxen och barn. Det finns även fortsättningskurser för de som idag är instruktörer gällande pedagogik och återkoppling efter scenarioträning.

Utbildningar, kliniskt träningscentrum

Elisabeth Ericsson

HLR-samordnare Växjö

Katharina Bång

HLR-samordnare Växjö

Cecilia Rydh

HLR-samordnare Ljungby

Senast uppdaterad: 24 oktober 2017