Astma och KOL

Sedan den 15 juni 2018 finns det ingen Astma- och KOL-samordnare i regionen.

Luftvägsregistret via medrave

Nu finns det möjlighet, för de enheter som så önskar, att skicka data till Luftvägsregistret (LVR) via Medrave. För vidare information läs under fliken kvalitetsuppföljning.

Utbildningar

Utbildningar för sjuksköterskor arrangeras av Allmänmedicinskt kunskapscentrum och Läkemedelskommittén.

Allmänmedicinskt kunskapscentrum

Kalender

I kalendern nedan presenteras aktiviteter för KOL "lärande kafé" primärvården, KOL-träning och tobaksavvänjningsgrupper som finns i Region Kronoberg, detta för att främja samarbetet mellan vårdenheterna för att möjliggöra ett större utbud för patienterna. Kalendern syns bara om det finns kommande aktiviteter.

Om du vill tipsa om en aktivitet som borde synas här kan du fylla i formuläret:

Publicera information på webbplatsen, öppnas i nytt fönster (intern länk)

Senast uppdaterad: 3 juni 2021