Rutiner och informationsmaterial om astma, allergi och KOL

Rutiner

Övrig information

Nu finns det möjlighet, för de enheter som önskar, att skicka data till Luftvägsregistret (LVR) via Medrave. För att det ska fungera måste verksamhetschefen ingå ett avtal med Luftvägsregistret. Därefter måste även astma/KOL-sköterskan som ska skicka in data registreras. I avtalet anges uppgift om enhet och medarbetarens namn samt kontaktuppgifter. När avtalet kommit till Luftvägsregistret skickas inloggningsuppgifter för personlig inloggning och koppling till SHITS-kort.

Fortfarande saknas några av luftvägsregistrets sökord i astma/KOL-mallen i Cosmic. Framför allt gäller det patientens medgivande att delta i registret. Det innebär att den som skickar in data än så länge måste journalföra patientens medgivande i löpande text. En lösning liknande den som finns för medgivande att delta i nationella diabetesregistret NDR är på gång.

Avtal Luftvägsregistret, pdf, öppnas i nytt fönster

Guide för att sända in till Luftvägsregistret via medrave, pdf, öppnas i nytt fönster

Patientinformation Luftvägsregistret, pdf, öppnas i nytt fönster

Patientinformation på lättläst svenska Luftvägsregistret, pdf, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 7 november 2017