Diabetessamordnare

Diabetessamordnaren arbetar tillsammans med medicinsk grupp endokrinologi, diabetes och njursjukdomar (EDN) för kvalitetsutveckling av diabetesvården i länet.

Diabetessamordnarens uppgift är:

  • att erbjuda stöd och handledning till diabetessjuksköterskor i primärvården
  • att skapa nätverk med diabetessjuksköterskor i Region Kronoberg och kommunal vård
  • att utarbeta rutiner och implementera vårdprogram för diabetesvård
  • kvalitetsuppföljning, fungera som kontaktsjuksköterska till Nationella diabetesregistret
  • vara kontaktperson i skandinaviskt och nationellt nätverk för laering och mestring
  • medlem i nationell arbetsgrupp för diabetes tillhörande nationellt programområde endokrinologi

Diabetesvårdens organisation i Kronoberg, pdf, öppnas i nytt fönster

Reflektioner, insikt och ansvar, avhandling, Karin Johansson, pdf, öppnas i nytt fönster

Framgångsfaktorer i diabetesvård, SKR, pdf, öppnas i nytt fönster

2019-10-04

Minnesanteckningar 2019-10-04, pdf, öppnas i nytt fönster

Kostindex, pdf, öppnas i nytt fönster

Nyfiken på FaR, broschyr, pdf, öppnas i nytt fönster

Föreläsning kolhydrater och diabetes, öppnas i nytt fönster

Pv Hälsoenhet presentation, öppnas i nytt fönster

Nätverksträff 2019-10-04, öppnas i nytt fönster

Maria T Fall Diab, öppnas i nytt fönster

Till dig som förskriver FaR, pdf, öppnas i nytt fönster

Patientkontrakt personalfrågor diabetesnätverk, pdf, öppnas i nytt fönster

Mätning av patientkontakt med länk i esmaker, öppnas i nytt fönster

2019-02-13

Nätverksträff diabetessjuksköterskor, ppt, öppnas i nytt fönster

Depression och diabetes, ppt, öppnas i nytt fönster

Föreläsning dietist, ppt, öppnas i nytt fönster 

Fysisk aktivitet, dundermedicinen, ppt, öppnas i nytt fönster

Riktlinjer för behandling av typ 2 diabetes, ppt, öppnas i nytt fönster

Diabetesenkäten och filmen KAS, ppt, öppnas i nytt fönster

Minnesanteckningar, pdf, öppnas i nytt fönster

2018-05-08

Nätverksträff diabetessjuksköterskor, inbjudan, pdf, öppnas i nytt fönster

Information om nyheter och vad som är på gång, pdf, öppnas i nytt fönster

Kost vid diabetes, pdf, öppnas i nytt fönster

Diabetes i Kronoberg, Maria Thunander, pdf, öppnas i nytt fönster

Personcentrerad vård, pdf, öppnas i nytt fönster

Nationella mätningar, pdf, öppnas i nytt fönster

Diabetesfotsår, pdf, öppnas i nytt fönster

NDR, pdf, öppnas i nytt fönster

Minnesanteckningar, pdf, öppnas i nytt fönster

2017-10-26

Minnesanteckningar, pdf, öppnas i nytt fönster

PROM/PREM enkät NDR, ppt, öppnas i nytt fönster

2017-05-30

Minnesanteckningar, pdf, öppnas i nytt fönster

2016-11-24

Minnesanteckningar, pdf, öppnas i nytt fönster

2016-07-08

Nyhetsbrev 2016-07-08, pdf, öppnas i nytt fönster

2015

Nyhetsbrev 2015-12-17, pdf, öppnas i nytt fönster

Minnesanteckningar 2015-11-03, pdf, öppnas i nytt fönster

Nyhetsbrev 2015-05-25, pdf, öppnas i nytt fönster

Minnesanteckningar 2015-03-11, pdf, öppnas i nytt fönster

2014

Nyhetsbrev 2014-12-16, pdf, öppnas i nytt fönster

Nyhetsbrev 2014-07-18, pdf, öppnas i nytt fönster

Nyhetsbrev 2014-02-16, pdf, öppnas i nytt fönster

Nyhetsbrev 2014-04-08, pdf, öppnas i nytt fönster

Karin Johansson

Diabetessamordnare

Senast uppdaterad: 5 april 2022