Inkontinenssamordnare

Inkontinens är ett stort folkhälsoproblem, som berör cirka en halv miljon svenskar. Problemet medför svårighet att hålla urin och/eller avföring. Kvinnor drabbas oftare av urininkontinens än män.

Inkontinenssamordnaren har till uppgift att:

  • Synliggöra inkontinens som ett vanligt förekommande hälsoproblem
  • Stödja inkontinenssjuksköterskornas kompetens genom fortbildning, metodhandledning och konsultativa besök
  • Utarbeta och implementera nya rutiner
  • Kvalitetsuppföljning
  • Delta i upphandling av inkontinensprodukter och distributionen av dessa produkter
  • Beviljande av dispensinköp av inkontinensprodukter inom Region Kronoberg
  • Verka för att primärvårdens insatser inom basal inkontinensvård prioriteras före hjälpmedelsförskrivningar

Goda råd till dig som ska utveckla inkontinensmottagning på din vårdcentral, pdf, öppnas i nytt fönster

Information

Du som dispensansvarig kommer att ha tillgång till att beställa och lägga in dispenser från den egna vårdenheten. Läs hur det fungerar i rutinen:

Rutin för ny process vid beställning av inkontinensprodukter som har dispans, pdf

Under semesterperioden blir kontakten för ansökan om att bli dispensansvarig via e-post Det här är en e-postadress eftersom den är bemannad på heltid.

Kort information om nya rutinen

Processen bygger på ett exel-ark skickas ut från onemed till dispensansvarig där redan beviljade dispenser står. Om produkten som är aktuell redan finns, benämns produkten klar. Den har ett aktuellt artikel numret och är redo att beställas. Annars beskriver du produkten du önskar så väl det går på excel-arket och med tidigare artikelnummer. Beställningen benämner du som ny. Därefter skickas den tillbaka till Det här är en e-postadress. När dispensen är klar kommer exel-arket tillbaka med ett nytt artikelnummer samt benämningen har skiftat från ny till klar.

Du kommer att ingå i en mailgrupp och varje gång en ny dispens är klar kommer ett nytt exel-ark att skickas ut. I praktiken innebär detta att du kommer till att få tillgång till alla dispensbelagda produkter som är beställningsbara.

Kontakt

Ann-sofi Karlsson

Inkontinenssamordnare

Senast uppdaterad: 3 juli 2017