Resursperson sår och sårvård

Sidan kommer att stängas ner inom kort. Innehållet har flyttats till Allmänmedicinsk Kunskapscentrum, AMK. Länk till nya uppdaterade sidan nedan.

Sår- och sårbehandling

Bensår

Bensår är ett symtom, inte en sjukdom.

Bensår orsakas av olika grundsjukdomar, som behandlas olika. Ibland finns mer än en orsak samtidigt. Detta ställer höga krav på en noggrann bedömning/diagnostik.

Efter 6 veckor betraktas ett sår som långsamläkande/svårläkt

Utbildning sårdiagnostik och behandling, Sårsmart, öppnas i nytt fönster

 Fotsår

Innan du väljer förband titta på patientens skor.

  • Patienten behöver ofta avlastning i skon vid förhårdnader på och under foten.
  • Kontrollera att avlastning är gjord med tanke på sår och förband
  • Kontrollera att det finns avlastande skor för både inom och utomhusbruk
  • Titta alltid på den friska foten, den får mer belastning under sårläkningstiden
  • Använd inte täta förband exempelvis Duodermplattor på "diabetesfötter"

Förband som ej är bakteriedödande men som innesluter vissa bakterier i förbandet är Sorbact som läggs direkt i sårhålan och Aquacel

Omläggning av diabetesfotsår, ppt, öppnas i nytt fönster

Fotundersökning vid diabetes, nationellt vårdprogram för prevention av fotkomplikationer vid diabetes, SKL, öppnas i nytt fönster

Upphandling av förband, öppnas i nytt fönster

Utredning och behandling

Kompressionsbehandling

Film lindning kortsträcksbinda/lågelastisk binda, öppnas i nytt fönster 

Film lindning Coban 2, öppnas i nytt fönster 

Lindningsschema lågelastisk kompression, pdf, öppnas i nytt fönster

Kompressionsstrumpor

Kompressionsstrumpor, sammanslagen riktlinje, word, öppnas i nytt fönster

Texten kommer att uppdateras efter genomförd upphandling.

Pumpstövel

Så fungerar det

Intermittent kompression med pumpstövel
En uppblåsbar stövel appliceras på underbenet eller hela benet och pumpas upp till ordinerat tryck med en pneumatisk pump. Stöveln blåses upp och töms med täta intervall (intermittent kompression). På detta sätt får man ett tillägg till övriga kompressionseffekter och även en sorts artificiell muskelpump, vilket ger en mycket effektiv kompression.
Behandlingstiden bör vara minst 30 minuter för att ha en bra effekt. Om patienten upplever det som smärtsamt minska trycket samt vid behov även tiden initialt så att patienten tolererar både tryck och behandlingstid.

Tillbehör
Pump
Kompressionstöveln
Stövelinsats(kil) vid kraftiga vader och lår
Måttschema,
Förberedelser/funktionskontroll

Regelverk
Se gällande regelverk, ”0306 Hjälpmedel vid cirkulationsbehandling”.
Läkarordination med ordinerat tryck i mmHg
Mått på arteriell cirkulation Arm/ankelindex eller tåtryck
Mått på ankel/vadomfång samt benlängd.

Pump och stövel beställs på Hjälpmedelscentralen
Utprovning och instruktion för patienter med bensår eller diabetiker med fotsår kan efter överenskommelse ske på Kirurg mottagningen CLV och Ljungby lasarett av Sårsjuksköterska samt på diabetesfotmottagningen Medicin kliniken CLV.

Hjälpmedelscentralen vill ha följande uppgifter:
Personnummer
Förskrivande läkare
Vilken produkt ska levereras

Leverans normalt en dag/vecka, måndag. Om snabb leverans är nödvändig kontaktar beställaren Transport

Bruksanvisning/manual
Dokumenteras under åtgärdskod DP019 med ordinerande läkare, ordinerat tryck i mmHg samt behandlingstid och vem som svarar för uppföljningen.

Hygien/rengöring
Kompressionstöveln är patientbunden och kastas efter upphört behov.
Vid behandling av kraftigt vätskande sår kan kompressionstöveln skyddas genom att en plastpåse träs över benet.

Observandum/risker/försiktighet
Kardiella ödem

Vid hjärtsvikt starta försiktigt med lågt tryck i 5-10 minuter under övervakning och med ett ben i taget.


Djup ventrombos eller pågående infektion

Vid nytillkommen smärta i benet/benen- uteslut djup ventrombos eller obehandlad infektion i det aktuella benet innan behandlingsstart.


Arteriell ytlig by-pass-

Risk finns att graften ockluderar


Handhavande

Befintligt bandage kan mycket väl ligga kvar, om det inte är dags för byte.
En plastpåse träs över underbenet, för att undvika att sårsekret kommer i kontakt med stöveln. Såret kan komma att vätska lite mer under behandlingen.
En kortfattad instruktion följer med pumpstöveln.
Informera personal som hjälper patienten när det är kontraindicerat med pumpstövel, enligt medföljande instruktion.

Källa och lästips
Intermittent Kompression med pumpstövel av Mats Bjellerup
SÅR Christina Lindholm
Kliniska riktlinjer, Arjo Huntleigh, öppnas i nytt fönster

Bruksanvisning Flowtron Hydroven 3-stövlar, pdf, öppnas i nytt fönster

Utprovningsguide Flowtron Hydroven 3-stövlar, pdf, öppnas i nytt fönster

Venösa bensår, pdf, öppnas i nytt fönster

Kan antingen skrivas ut eller beställas i A5-format under trycksaker i Weblord. 

Riktlinje

Ta reda på vilka sår patienten har vid inskrivning och om det redan finns en påbörjad ”Vårdplan Sårbehandling”. Om det inte finns, starta en ny ”Vårdplan Sårbehandling”. Om patienten har flera sår, dokumenteras de under samma ”Vårdplan Sårbehandling” men med en vårdplan för varje sår. Om det finns flera sår på samma extremitet som behandlas lika, kan man använda samma vårdplan för samtliga dessa sår. Fotografera gärna såret framförallt vid inskrivning och vid hemgång, men gärna oftare.

Alla sår som kräver uppföljning ska dokumenteras i en vårdplan. Inga sår ska dokumenteras i rapportblad, epikris eller kronologisk journal. Inom slutenvården hänvisning, i kronologisk journal, till vårdplan vid första och sista behandlingstillfället under sökord Sår.  Inom öppenvård hänvisning, i kronologisk journal, till vårdplan under sökordet Sår vid varje journalanteckning.

Det är inte tillåtet att dokumentera i varandras journaler över huvudmannagränser, men Cosmic är nu öppnat så att samtliga kommuner kan läsa i regionens vårdplaner. I epikris ska man alltså hänvisa till ”Vårdplan Sårbehandling.”

För att få ta del av kommunernas vårdplaner ser det lite olika ut i länet. I västra delen, har även kommunerna Cambio Cosmicoch där kan man läsa varandras vårdplaner. Så är inte fallet i de kommuner som har ett annat datasystem än Cambio Cosmic. Där får man istället efterfråga sårbehandlingsinformation via Link.

Vilka sår ska dokumenteras i ”Vårdplan Sårbehandling”

De sår som kräver uppföljning, samt när det gäller trycksår, även kategori 1.

När endast ett uppföljningsbesök, bestående av suturtagning krävs, behöver inte vårdplan sårbehandling upprättas.

I vårdplanen upprättas en ny vårdplansanteckning för varje sår

Filtrera fram ”Aktuell Vårdplan” detta för att kunna uppdatera status, dokumentera utförd åtgärd, ändra eller avsluta varje sår för sig. Bifoga skärmdump och lathund.

Relaterade länkar

Skapa vårdplan sårbehandling i Cosmic, ppt, öppnas i nytt fönster

Vårdplan sårbehandling lathund, pdf, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 21 januari 2021