Organisation för sårbehandling

I Region Kronoberg vill man satsa på behandling av sår.

Primärvården ska vara första linjen men när man möter en patient med svårare sår ska man kunna rådfråga eller remittera henne eller honom till specialistsjukvården.

Stödteam

En vanlig komplikation till diabetes är fotsår. Enligt nationella riktlinjer ska därför diabetiker med fotsår ha tillgång till ett fotteam där flera proffesioner träffar patienten samtidigt. Syftet är att minska väntetider för patienten.

Utvidgat besök i primärvården- besök 1,pdf, öppnas i nytt fönster

Utvidgat besök i primärvården- besök 2, pdf, öppnas i nytt fönster

Diabetesfotteam

Sårsjuksköterska i den specialiserade vården

Maria Uneklint arbetar 50 procent som sårsjuksköterska med remisspatienter och som konsult till vårdavdelningar. Maria finns på kirurgmottagningen CLV.

Jennie Nilsson arbetar 25 procent som sårsjuksköterska på liknande sätt på Ljungby lasarett.

Senast uppdaterad: 16 juni 2020