Diabetesfotteam

Till diabetesfotteamet kan du komma om du har remiss.

Vi som ingår i teamet är:
Medicinläkare, diabetessjuksköterska, sårsjuksköterska, fotvårdsspecialist, undersköterska samt ortopedtekniker.

Vi har dessutom speciella träffar då kärlkirurg och/eller ortoped ingår i teamet.

Vi tar emot patienter med svårbehandlade diabetesfotsår nedom ankeln eller andra avancerade diabetesfotproblem. Det är ett konsultbesök som i vissa fall kan leda till uppföljning hos oss under en tid.

En konsultremiss skickas till: Diabetesfotteamet, Medicinkliniken, CLV

Detta behöver vi veta:

  • Typ av diabetes? Debutår? Senaste HbA1c, CRP och SR
  • Finns andra sjukdomar?
  • Var sitter såret och hur länge har patienten haft det?
  • Antibiotikabehandlad, i så fall sedan när?
  • Aktuell såromläggning
  • Finns behandlingsskor för in och utomhusbruk? Be patienten ta med dem till besöket
  • Aktuell medicinlista

Cirkulationsundersökning och/ eller röntgen behöver ofta göras.

Skriv gärna remiss för detta samtidigt som ni remitterar patienten till oss om ni tycker det är lämpligt.

För rådgivning och frågor ring gärna till:
Diabetessjuksköterskan Anette Tengvallius
Tel 588135 Teltid:l 08.00 - 09.00

Senast uppdaterad: 31 oktober 2016