Konferens om kvalitet och säkerhet i vården

Den 20-22 juni 2022 anordnas den internationella vård- och omsorgskonferensen International Forum on Quality and Safety in Healthcare i Göteborg. Creating tomorrow today: How does quality improvement shape the new normal. Syftet med konferensen är att bidra till utveckling av hälso- och sjukvård och omsorg, i Sverige och internationellt.

Det kommer finnas ett fullspäckat program med fysiska föreläsningar, workshops och studiebesök i vårdverksamheter i Västra Götaland och i Region Jönköpings län. Region Kronoberg presenterar goda exempel på plats i Göteborg.

Konferensen är en mötesplats för chefer och medarbetare, studenter, forskare, experter, verksamhetsutvecklare, patienter och närstående, med det gemensamma målet att utveckla och förbättra vård och omsorg. Sveriges kommuner och regioner (SKR) är konferensens svenska partner och lokal arrangör tillsammans med Region Kronoberg, Västra Götalandsregionen och Region Jönköpings län. Konferensen kommer att genomföras fysiskt, vilket vi alla ser fram emot.

Läs mer om konferensen, öppnas i nytt fönster

Anmälan till konferensen senast 20 april

Anmälan till konferensen görs via den internationella webbsidan. Deltagare från Sverige får rabatt på konferensavgifterna. Det finns även möjlighet till finansiering för patienter/brukare/vårdare. 

Så gör du för att anmäla dig, öppnas i nytt fönster

Program

Under konferensen kommer följande teman att vara i fokus:

 • Quality Cost Value – Kvalitet, kostnader och värde
 • Safety – Tillit och säkerhet
 • Person and Family Centered Care – Person- och familjecentrerad vård
 • Population and Public Health – Hälsa i befolkningen
 • Building Capability and Leadership – Utveckla förmåga att leda utveckling
 • Improvement Methods – Förbättringsmetoder
 • Integrated Care – Nära vård

På konferensens internationella webbplats finns färdigt program och här anmäler du vilka föreläsningar du vill gå på. Det är begränsat antal platser till föreläsningarna så anmäl dig i god tid för att säkra din plats.

This matters to me! En upplevelsedag med Region Kronoberg på plats i Göteborg

Måndagen den 20 juni presenterar Region Kronoberg goda exempel från vårdens utvecklingsarbeten i olika verksamheter. Det blir en mix av föreläsningar och interaktiva presentationer. 

Region Kronobergs program för dagen, öppnas i nytt fönster

Föreläsare från Region Kronoberg

 • Moving from diagnostic error to diagnostic safety.
  Pär Lindgren, Region Kronoberg

 • Child health in Sweden - 4 projects to improve equity. Best possible start in life.
  Erika Lagergren, Region Kronoberg (Equality and quality – meeting the needs of children and professionals throughout society)

Vi ses på konferensen!

Vi hoppas på stort svenskt deltagande från både kommuner, regioner, organisationer och myndigheter, för att kunna dra nytta av innehållet i konferensen för utvecklingen i svensk hälso- och sjukvård och omsorg.

Senast uppdaterad: 1 juni 2022