Språkpraktik

Språkpraktik är en väg till jobb i Region Kronoberg för vårdutbildade nyanlända. Många nyanlända och asylsökande som kommer till vårt län är legitimerade inom vårdyrken. För att ta vara på kompetensen erbjuder Region Kronoberg sedan 2016 språkpraktik i vården. Det är en väg att få nya medarbetare inom vårdyrkena.

Språkpraktiken innebär att nyanlända/asylsökande med vårdutbildning inledningsvis får en utbildning i svenska med inriktning på vård, på Italienska palatset. Därefter får de en praktikplats i vården, två dagar i veckan i tre månader.

Detta är förstås en fantastisk möjlighet för oss att fånga upp kompetens och rekrytera framtida nya medarbetare, säger Anette Johannesson, HR-strateg och ansvarig för språkpraktikprojektet.

Vad innebär detta rent praktiskt för arbetsplatser inom vården i Region Kronoberg?

Självklart vill vi att så många som möjligt tar emot en eller flera praktikanter! Man får en språkkunnig medarbetare på plats, en extra resurs i vardagsarbetet och en chans att lära sig mer om olika kulturer och vård i andra länder. Samtidigt gör vi någonting ”gott” för personer som vill göra nytta och komma in i det svenska samhället.

Extra händer

Det som krävs är att arbetsplatsen ställer upp med en kontaktperson för praktikanten. Det kan vara en person ur vilken yrkesgrupp som helst, och det ska inte förväxlas med handledning. Kontaktpersonen hjälper till med praktiska frågor som är specifika för arbetsplatsen, fixar kläder, visar runt och berättar om rutiner och arbetssätt. All övrig administration kring behörigheter, passerkort, anställningspaket med mera sköts centralt.

Tanken är att de här personerna ska få en bild av hur svensk sjukvård fungerar och få träna på det svenska språket. Men också att bidra med så mycket de kan i själva arbetet, vara två extra händer! Hur mycket och med vad avgör arbetsplatsen själv, men det är bra om praktikanterna får följa olika yrkesgrupper och se så mycket som möjligt av det dagliga arbetet, säger Anette Johannesson.

Informationsmöten med tolk

Personerna som kan vara aktuella för språkpraktik hittas med hjälp av Arbetsförmedlingen, genom frågor på länets boenden och genom att vårdpersonal frågar vid den hälsoundersökning som vårdcentralerna erbjuder.

För mer information, kontakta: Anette Johannesson, HR-avdelningen, projektansvarig.

 

Senast uppdaterad: 20 april 2020