Lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvården

Endagskurs i Juridik i Växjö, som organiseras i samarbete med Region Kalmar län och Region Blekinge. Efter avslutad kurs får du intyg för mål A6 samt för de flesta specialiteter även aktuellt C-mål (gäller ej psykiatri och barnmedicin).

Kursinnehåll:
 • Introduktion till hälso- och sjukvårdsjuridiken
 • Offentlighet och sekretess inom hälso- och sjukvården
  Under avsnittet behandlas frågeställningar som:
  • Vad innebär hälso- och sjukvårdssekretessen?
  • När kan jag bryta mot sekretessen och lämna ut uppgifter om en patient?
  • När har jag anmälningsskyldighet?
  • Vad gäller om t.ex. polisen vill ha ut uppgifter om en patient?
  • Vad gäller i förhållande till anhöriga?
  • Gäller sekretess mellan barn och vårdnadshavare?
  • Har patienten alltid rätt att läsa sin egen journal? Vilka undantag finns?
 • Information och samtycke till vård och behandling
  Under avsnittet behandlas frågeställningar som:
  • Vad innebär den nya patientlagen för patientens ställning?
  • Hur påverkas läkare av de skärpta informationsreglerna?
  • Vad innebär samtyckeskravet?
  • När kan man göra undantag från samtyckeskravet?
Kurstillfällen

2020-09-24
Lokal: Bolmen, Regionhuset, Nygatan 20, Växjö
Antal platser: 18 (50 totalt med Region Blekinge och Kalmar)
Kursen är fullbokad!

Information

Efter sista anmälningsdag görs en uttagning. Alla platser prioriteras efter hur lång tid man har kvar på sin ST.
Besked om antagning till kurs kommer inom 1 vecka efter sista anmälningsdag. 

Senast uppdaterad: 18 augusti 2020