Lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvården

Endagskurs i Juridik i Växjö, som organiseras i samarbete med Region Kalmar län och Region Blekinge. Efter avslutad kurs får du intyg för mål A6 samt för de flesta specialiteter även aktuellt C-mål (gäller ej psykiatri, barn-och ungdomspsykiatri och rättspsykiatri).

Kursinnehåll:
 • Introduktion till hälso- och sjukvårdsjuridiken
 • Offentlighet och sekretess inom hälso- och sjukvården
  Under avsnittet behandlas frågeställningar som:
  • Vad innebär hälso- och sjukvårdssekretessen?
  • När kan jag bryta mot sekretessen och lämna ut uppgifter om en patient?
  • När har jag anmälningsskyldighet?
  • Vad gäller om t.ex. polisen vill ha ut uppgifter om en patient?
  • Vad gäller i förhållande till anhöriga?
  • Gäller sekretess mellan barn och vårdnadshavare?
  • Har patienten alltid rätt att läsa sin egen journal? Vilka undantag finns?
 • Information och samtycke till vård och behandling
  Under avsnittet behandlas frågeställningar som:
  • Vad innebär den nya patientlagen för patientens ställning?
  • Hur påverkas läkare av de skärpta informationsreglerna?
  • Vad innebär samtyckeskravet?
  • När kan man göra undantag från samtyckeskravet?
Kurstillfällen

2021-02-03 sista anmälningsdag 1/11.
Lokal: Bolmen, Regionhuset, Nygatan 20, Växjö
Antal platser: 18 (35 totalt med Region Kalmar)
Anmäl dig via Kompetensportalen, följ denna länk, öppnas i nytt fönster. 

Efter sista anmälningsdag görs en uttagning. Alla platser prioriteras efter hur lång tid man har kvar på sin ST.
Besked om antagning till kurs kommer inom 1 vecka efter sista anmälningsdag. 

Senast uppdaterad: 15 oktober 2020