Kurs i Läkemedel b3

Innan utbildningen ska deltagarna gått igenom webbutbildning ”Läkemedelsbehandling av äldre” samt i vissa fall ”Specialistövergripande klinisk farmakologi för ST-läkare”.

 Utbildningsdagen innehåll bl.a.
  • läkemedelsbehandling vid nedsatt lever- och njurfunktion samt vid graviditet och amning
  • interaktioner, biverkningar och biverkningsrapportering
  • beroende och missbruk av läkemedel
  • hälsoekonomi och värdering av läkemedel
  • läkemedelsgenomgångar, läkemedelsberättelse, uppdaterad läkemedelslista samt
  • som examination, redovisning av varsitt patientfall med läkemedelsfokus på sin vårdcentral/klinik.
Föreläsare
  • Kjell-Åke Alle, överläkare, medicinkliniken Växjö
  • Maria Granborn, apotekare, läkemedelsenheten
  • Stephan Quittenbaum, överläkare, medicinkliniken Växjö
  • Mattias Rööst, distriktsläkare, vårdcentralen Alvesta

 

Kursdatum 2020

15 maj (INSTÄLLD)

18 september.
Lokal: Apollon, CLV 
Antal platser: 15 (fullbokad)

4 december
Lokal: Apollon, CLV 
Antal platser: 15 (fullbokad)

Efter sista anmälningsdag görs en uttagning. Alla platser prioriteras efter hur lång tid man har kvar på sin ST.
Besked om antagning till kurs kommer inom 1 vecka efter sista anmälningsdag.Senast uppdaterad: 10 augusti 2020