LEK - Ledarskap, etik och kvalitet/kommunikation

LEK är en sammanhållen kurs med fyra kursmoment:

Modul 1: Tre dagar internat i mars
Modul 2: Två kursdagar i maj
Modul 3: Tre dagar internat i oktober
Presentation förbättringsarbete: En eftermiddag i november.

Vi rekommenderar att du går kursen under ditt andra tjänstgöringsår efter legitimation. Välj en period i din ST då du inte behöver gå många C-målskurser (olika för olika specialiteter). Det är viktigt att du kan delta i alla delarna under året.

Kursinnehållet är utformat för att uppfylla kurskraven i ST-målbeskrivningen för de allmänna kompetenserna som beskrivs i målen A1, A2, A4 och A6 (utom ”Lagar och andra föreskrifter” som är en separat kurs”) samt B1. Även mål A3 föreläses, även om det inte finns kurskrav.

I kursen ingår bland annat:
 • Ledarskap. ”Att leda sig själv och andra” inklusive IDI-profil.
 • Handledarutbildning för ST-läkare. Efter genomgången kurs kan du handleda yngre kollegor under din ST. Kursinnehållet är även anpassat efter socialstyrelsens krav så att du själv kan handleda andra ST-läkare efter att du har blivit specialistkompetent.
 • Presentationsteknik. Under hela din ST skall du sedan träna på att planera och genomföra undervisning.
 • Kommunikation med patient, träning i samtalsmetodik.
 • Medicinsk etik.
 • Sjukvårdens organisation och ekonomi. Ledare på flera nivåer i Region Kronoberg föreläser.
 • Förbättringsarbete. Du får utbildning i förbättringskunskap och kännedom om olika förbättringsverktyg. Du får möjlighet till feedback på din förbättringsidé samt handledning när du gör ditt arbete. Du redovisar ditt arbete för dina ST-kollegor, studierektorer, företrädare för ledningen samt dina ST-kollegor.
 • Kunskapsstyrning – hur nya metoder och tekniker införs och implementeras i sjukvården.
 • Patientsäkerhet, IVO och patienträtt.
Dokument

Instruktion för inspelning av patientsamtal modul 3, pdf, öppnas i nytt fönster

Rekommenderade kapitel att läsa i ST-boken, pdf, öppnas i nytt fönster

Att tänka på inför presentation av förbättringsarbetet, pdf, öppnas i nytt fönster


Kursen startar i mars varje år. Plats för cirka 30 kursdeltagare. 

Kursdatum 2020

(kursen är fulltecknad)

1. Modul 1: 2-4 mars (Internat, Ekhagen kurs och konferens, Grimslöv)
2. Modul 2: 14-15 maj (Ej internat, Teleborgs slott, Växjö)
3. Modul 3: 14-16 oktober (Internat, Ekhagen kurs och konferens, Grimslöv)
4. Presentation förbättringsarbete: 24/11 kl 13-17 Elite Stadshotellet i Växjö

 

Kontakt

Jenny Hedin

Kursadministratör

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 046470583088

Maria Lundgren

Utbildningsledare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 32 78

Minna Markljung

Övergripande studierektor ST

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 046470587668, 046720831957

Senast uppdaterad: 24 april 2020