ST – kursen Medicinsk vetenskap

I den nya målbeskrivningen för läkares specialistutbildning är medicinsk vetenskap ett obligatoriskt inslag för alla med läkarlegitimation efter 1 juli 2006. I momentet ingår dels en relevant teoretisk kurs i grundläggande vetenskaplig metodik, dels ett eget, mindre arbete av vetenskaplig karaktär. Kravet gäller alla specialiteter, men det finns inga exakta angivelser beträffande omfattningen av kurs eller arbete.

I Region Kronoberg inbjuder vi nu till en specialistövergripande kurs i Medicinsk vetenskap. Kursen planeras och administreras av FoU Kronoberg. Föreläsare kommer att inbjudas från den egna organisationen och från universitet och högskolor i södra Sverige. Den teoretiska delen omfattar sammanlagt elva kursdagar. Till detta kommer tid för eget arbete för framtagande av projektplan av vetenskaplig karaktär.

Kursen kommer bland annat att ta upp hur man planerar och genomför en vetenskaplig studie, grundläggande statistik, kvalitativa metoder, epidemiolog, litteratursökning och granskning.

Slutseminarium för kurs 12  

Vi planerar slutseminarium 21 och 22 september (gruppen delas två och behöver inte närvara bägge dagarna).

Kurs 13

  • 5, 6, 7, 8, 9 oktober 2020
  • 20, 21, 22, 23 oktober 2020
  • 10 februari 2021
  • 14, 15 april 2021 ev. 16 april 2021

Kursledare:

Viveca Ritsinger, Birger Pålsson

Kurssekreterare:

Det här är en e-postadress

Projektarbeten

Senast uppdaterad: 10 september 2020