ST – kursen Medicinsk vetenskap

I den nya målbeskrivningen för läkares specialistutbildning är medicinsk vetenskap ett obligatoriskt inslag för alla med läkarlegitimation efter 1 juli 2006. I momentet ingår dels en relevant teoretisk kurs i grundläggande vetenskaplig metodik, dels ett eget, mindre arbete av vetenskaplig karaktär. Kravet gäller alla specialiteter, men det finns inga exakta angivelser beträffande omfattningen av kurs eller arbete.

I Region Kronoberg inbjuder vi nu till en specialistövergripande kurs i Medicinsk vetenskap. Kursen planeras och administreras av FoU Kronoberg. Föreläsare kommer att inbjudas från den egna organisationen och från universitet och högskolor i södra Sverige. Den teoretiska delen omfattar sammanlagt elva kursdagar. Till detta kommer tid för eget arbete för framtagande av projektplan av vetenskaplig karaktär.

Kursen kommer bland annat att ta upp hur man planerar och genomför en vetenskaplig studie, grundläggande statistik, kvalitativa metoder, epidemiolog, litteratursökning och granskning. 

Kurs 14

Kursen i Medicinsk vetenskap börjar den 4 oktober 2021 och avslutas april 2022. I år fick vi 40 ansökningar till 20 platser. 24 antagna!

Projektarbeten

Nervrotsblockader och Facettledsblockader vid ryggsmärta/ Z. Mir Ali. 2020.pdf, öppnas i nytt fönster

Förskrivning av Zopiklon på allmänpsykiatriska mottagningen Växjö..../D. Baghiu 2020.pdf, öppnas i nytt fönster

Kan telemonitorering minska sjukhusinläggningar och mortalitet vid hjärtsvikt och KOL?/C. Bergstedt 2020.pdf, öppnas i nytt fönster

Är Tenecteplase likvärdigt med Alteplase vid behandling av akut ischemisk stroke/C. Johansson 2020.pdf, öppnas i nytt fönster

Local validation of an anastomosis leakage score/ N. Holmlöv 2020.pdf, öppnas i nytt fönster

Stråldoser till hjärta vid vänstersidig bröstcancer med eller utan andningsanpassning/S. Carlsson, 2020, pdf, öppnas i nytt fönster

Mammografiscreening i Kronoberg 2016-2020/K. Svensson, 2020, pdf, öppnas i nytt fönster

Självskattad dålig hälsa../D. Uher, 2020, pdf, öppnas i nytt fönster

The role of prophylactic antibiotics in Endoscopic Retrogtrade..../C. Crussel, 2020, pdf, öppnas i nytt fönster

Lokal studie av utfall efter två olika bariatriska ingrepp i Region Kronoberg/L. P. Wilhemsson, 2020, pdf, öppnas i nytt fönster

Nyupptäckt förmaksflimmer vid stroke/J. Wesemann,  2020, pdf, öppnas i nytt fönster

Borrelia, en utmaning för distriktsläkaren/ L. Ekstrand Berglund, 2020. pdf, öppnas i nytt fönster

Upplevd och egentlig nytta av patientnära influensatestning på akutmottagningen/J. Nordh, 2020. pdf, öppnas i nytt fönster

Helicobacter pylori hos kronobergare under 50 år /B. Behbahani, 2020.pdf, öppnas i nytt fönster

Kvalitetsgranskning av koloskopijournalföringen i Region Kronoberg/A. Kot, 2020, pdf, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 8 oktober 2021