Kurs i palliativ vård

Kurs i palliativ vård motsvarande kompetensmål b-5 i ST-författningen 2015:8.

Kursen vänder sig till dig som är legitimerad efter 30 april 2015 och därmed gör ST-tjänst enligt ST-författningen 2015:8. Delmålet b -5 är obligatoriskt för flertalet specialiteter. Närmare specificering finns i respektive specialitets målbeskrivning.

Kursens syfte och mål: Deltagaren ska efter genomförd kurs självständigt i det kliniska arbetet kunna identifiera patienter i livets slutskede, genomföra brytpunktssamtal och medverka till god palliativ vård i livets slutskede. 

Förkunskaper: Du ska ha läst vårdprogrammet 

Kursinnehåll

  • Vad kännetecknar den patient som närmar sig livets slutskede?
  • Brytpunktsbedömning och brytpunktssamtal – Innehåll och utförande.
  • Grundläggande principer för symtomlindring i livets slutskede.

Utbildningen sker genom föreläsningar blandat med gruppdiskussioner och reflexion och genomförs tillsammans med ST-läkare från Blekinge, Kronoberg och Kalmar.

Krav för godkänd kurs: Aktivt deltagande i alla kursmoment krävs för godkänd kurs. Kursintyg erhålls efter avslutad kurs.

Plats: Stufvenäs Gästgiveri, Söderåkra  www.stufvenas.se

Datum: 1-2 oktober 2020 

Platsantal: 24, fördelat 8/landsting (Blekinge, Kalmar, Kronoberg).

ST-läkare som tjänstgör enligt ST-författning 2015:8 har företräde. I mån av plats kan även ST-läkare som tjänstgör enl ST-författning 2008:17 bli aktuella

Kursledning
  • Karin Fransson, överläkare, Diplomerad i palliativ medicin, Enheten för palliativ medicin, Länssjukhuset, Kalmar
  • Tora Campbell-Chiru, överläkare, Diplomerad i palliativ medicin, Kirurgkliniken, Södersjukhuset, Stockholm 

Anmälan

1-2 oktober 2020. Antal platser: 8 (Fullbokad)

17-18 november 2020. Antal platser: 8 (Fullbokad)

Efter sista anmälningsdag görs en uttagning. Alla platser prioriteras efter hur lång tid man har kvar på sin ST.
Besked om antagning till kurs kommer inom 1 vecka efter sista anmälningsdag.

2021
Fr o m våren 2021 kommer kurstillfällena att vara uppdelade på allmänmedicin resp sjukhusspecialiteter var för sig. Du kan enbart söka den kurs som är ämnad för resp. specialitet.

Kursdatum

10-11 februari (för allmänmedicin ST)
19-20 maj (för sjukhus ST)
20-21 oktober (för allmänmedicin ST)

Anmälningslänkar läggs här senast 6 månader innan resp. kurstillfälle

 

Senast uppdaterad: 12 augusti 2020