Sjukdomsförebyggande arbete - en kurs för dig som ST-läkare

Denna kurs arrangeras av både Region Kalmar och Region Blekinge inom ramen för kurssamarbetet mellan Kalmar, Blekinge och Kronoberg.

Kursinnehåll

Kursen kommer att innehålla föreläsningar, gruppövningar och enskilt arbete. Utbildningen innehåller kunskap om olika levnadsvanors betydelse för hälsan, hur man kan uppmärksamma ohälsosamma levnadsvanor och hur patienter kan motiveras till ett hälsosammare liv.

Inför kursstart förväntas kursdeltagarna ta reda på hur levnadsvanearbetet bedrivs i den egna verksamheten så det arbetet kan presenteras för övriga deltagare under kursen.

Syfte

Kursen ska ge ST-läkaren kunskap om hur man kan vägleda patienter i frågor om levnadsvanor i syfte att förebygga och behandla sjukdom som grundar sig i en eller flera levnadsvanor.

Mål

Delmål b2, sjukdomsförebyggande arbete enligt målbeskrivningen för läkares specialiseringstjänstgöring, SOSFS 2015:8.

Kurstillfällen

7-8 oktober 2020
Arr. Region Kalmar. Antal platser: 10 (fullbokad)

1-2 december 2020.
Arr. Region Blekinge. Antal platser: 3 (fullbokad)

Information

Efter sista anmälningsdag görs en uttagning. Alla platser prioriteras efter hur lång tid man har kvar på sin ST. 

Besked om antagning till kurs kommer inom 1 vecka efter sista anmälningsdag. 

 

Senast uppdaterad: 18 augusti 2020