Information Socialstyrelsen

Sedan Socialstyrelsen har omarbetat sin hemsida finns inte som tidigare en speciell sida med information om ST. Följ nedanstående länkar. Det går också att använda sökfunktionen på Socialstyrelsens hemsida.

Intyg och specialistansökan

Blanketter för tjänstgörings- och kursintyg och information om specialistansökan.

Ansökan om bevis om specialistkompetens

Målbeskrivningar

- enligt föreskriften SOSFS 2015:8 och SOSFS 2008:17

Målbeskrivningar

Föreskrift om ST

Socialstyrelsens föreskrift 2015:8 om läkarnas specialiseringstjänstgöring

Senast uppdaterad: 2 september 2019