Information Socialstyrelsen

Sedan Socialstyrelsen har omarbetat sin hemsida finns inte som tidigare en speciell sida med information om ST. Följ nedanstående länkar. Det går också att använda sökfunktionen på Socialstyrelsens hemsida.

Föreskrift om ST

Socialstyrelsens föreskrift 2015:8 om läkarnas specialiseringstjänstgöring

Socialstyrelsens föreskrift HSLF-FS 2021:8 om läkarnas specialiseringstjänstgöring

Målbeskrivningar

Målbeskrivningar 2015

Målbeskrivningar 2021

Intyg och specialistansökan

Blanketter för tjänstgörings- och kursintyg och information om specialistansökan enligt samtliga föreskrifter.

Ansökan om bevis om specialistkompetens

Senast uppdaterad: 21 april 2021