ST-handledning

Handledarutbildning för specialister

Kursdatum

6-8 april 2021 (ställs in och flyttas till 1-3 dec) .
Kursen är fullbokad.

1-3 december 2021 
Lokal: 
Ekhagen kurs & konferens, Grimslövs folkhögskola

Senast uppdaterad: 29 januari 2021