Timavlönade flyttas närmare verksamheterna

Under första kvartalet 2022 kommer du som timavlönad, som idag är anställd via rekryterings- och bemanningsenheten, flyttas till bemanningsenheter inom respektive verksamhetsområde. Bokningssystemet Time care pool blir kvar men kontaktvägen förändras.

Genom att flytta dig som timavlönad närmare verksamheterna kommer möjligheten öka att ha en tätare kommunikation med verksamheten och använda din tid på ett mer effektivt sätt.

Respektive bemanningsenhet kommer ha närmare kontakt med de enheter som använder dig som timavlönad och känner till deras verksamheter och behov. Det underlättar också i uppföljning av dig som timavlönad.

Vilka är de olika verksamhetsområdena?

  • Sjukhusvården
  • Specialistpsykiatrin
  • Regionservice
  • Primärvården

Vad kommer det innebära för dig som timavlönad?

Du använder Time care pool på samma sätt som tidigare och får bokningsförfrågningar via sms. Däremot kommer du ha andra kontaktpersoner och telefonnummer.

Du kommer att tillhöra en bemanningsenhet men det finns samma möjligheter även i fortsättningen att jobba inom flera verksamhetsområden, exempelvis sjukhusvården och regionservice.

Flytten av anställningen kommer att ske automatiskt och din anställning kommer flyta på som vanligt.

När sker förändringen?

Tidpunkten för omorganiseringen kommer skilja sig mellan verksamhetsområdena, men du som är berörd kommer informeras när det sker för just dig.

Senast uppdaterad: 2 november 2021