Visa alla nyheter

18 november 2022

1177 sjukvårdsrådgivningen blir invånarens första kontakt med vården vid nya symtom

För att förbättra den första kontakten med vården ska en central kontaktingång till vården byggas upp runt 1177 sjukvårdsrådgivningen. Invånaren ska kunna kontakta vården via en digital tjänst som kommer att heta 1177 direkt eller via telefon 1177. Ingången gäller för nya symtom som behöver bedömas och hanteras.

Idag finns det flera olika ingångar till vården och invånarna upplever ibland att det är svårt att veta var och hur de ska söka vård. Resultatet blir att patienter ibland hamnar på fel vårdnivå. En viktig del i omställningen till nära vård handlar om att stärka upp och skapa god tillgänglighet till första linjens vård. För att underlätta för invånarna i kontakten med vården har styrgrupp nära vård därför fattat inriktningsbeslutet att skapa en central kontaktingång för kronobergarna.

Det är ett viktigt steg för att vi ska kunna ge en god och jämlik vård till våra invånare. Vi behöver förändra våra arbetssätt och använda ny teknik för att möta de behov som finns och för att ge våra medarbetare rätt förutsättningar, säger Martin Myrskog, regiondirektör.

Via den centrala ingången 1177 direkt eller via telefon 1177 kommer invånaren att kunna beskriva nya symtom och besvär och bli bedömd och hänvisad till egenvårdsråd eller lämplig vårdnivå. Vid akuta tillstånd gäller fortsatt 112.

En av de största fördelarna är att vi kan ge vård utifrån medicinisk prioritet och inte utifrån de som ringer först på morgonen. Vi kan också bedriva en mer jämlik vård, då bedömningen blir mer likartad. Med en ökad tillgänglighet till första linjens vård kan vi också frigöra tid för till exempel jourläkarcentral och akuten, säger Magnus Frithiof, programchef nära vård.

Nästa steg blir att konkretisera och formera arbete

Arbetet är än så länge i ett tidigt skede och mycket arbete återstår för att forma den nya ingången, och planera införandet av tjänsten 1177 direkt.

Vi behöver sätta en struktur för det fortsatta arbetet tillsammans med berörda verksamheter och konkretisera hur den centrala ingången ska fungera. Till exempel hur vi säkerställer god kontinuitet för patienten och hanterar personer som har fast vårdkontakt, säger Therese Lindberg, projektledare för 1177 direkt.

I detta projekt samverkar Region Kronoberg och tio andra regioner i avtal med Inera. I Region Kronoberg kommer 1177 Sjukvårdsrådgivningen och vårdcentralen Markaryd och Strömsnäsbruk att vara först ut att lansera tjänsten 1177. Den preliminära tidplanen är att de ska kunna erbjuda 1177 direkt under våren 2023 och att övriga verksamheter sedan ansluter sig efterhand.

Linda Pantzar, processchef PPR, och Susanne Berge, verksamhetschef vårdcentralen Skärvet, sjukvårdsrådgivningen och jourläkarcentralen, är två av initiativtagarna till idéen om att skapa en central ingång till vården.

Vi tror att framtidens 1177 sjukvårdsrådgivningen har goda möjligheter att stötta primärvården och göra det enklare för invånare att söka och få god vård. Vi är redo att ta steget, säger Susanne Berge.


Bakgrund

Inriktningsbeslutet om en central kontaktingång baseras på en analys av invånarnas väg till vården, som genomförts av omställningsprogrammet för nära vård. Analysen utgår ifrån invånarnas behov och önskemål av en första kontakt med vården och belyser hur vården kan möta det genom att skapa en central ingång till vården.

Om Inera
Inera ägs av offentliga aktörer som till exempel regioner, kommuner och Sveriges kommuner och regioner och uppdraget är att skapa gemensam digital infrastruktur och arkitektur genom ett antal tjänster, till exempel 1177.

Relaterade nyheter

Rekommenderade läkemedel 2023 är här!

26 januari 2023

Årets läkemedelsrekommendationer finns nu tillgängliga på vårdgivarwebben. Rekommendationerna har tagits fram av de medicinska grupperna, läkemedelsrådet och läkemedelskommittén/medicinska kommittén.

Framtidens måltider på sjukhus

20 oktober 2022

Idag är det offentliga måltidens dag. Det vill vi uppmärksamma genom att presentera rapporten och målbilden av framtidens måltider på sjukhus i Kronoberg.