Logotyp för Region Kronoberg.

Nyhetsbrev januari från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

20 januari 2021

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Logotyp för Region Kronoberg.

Nyhetsbrev december från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

21 december 2020

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Logotyp för Region Kronoberg.

Hej matilda! Nu byter vi beställningssystem

16 december 2020

Under januari 2021 kommer vårt beställningssystemet Aivo att bytas mot matilda. matilda är ett verktyg som gör det enkelt att beställa måltider via dator och surfplatta. Förändringen rör främst medar...

Logotyp för Region Kronoberg.

Brist på Ketogan Novum injektionsvätska 5 mg/ml

9 december 2020

Ketogan Novum (ketobemidon) injektionsvätska 5 mg/ml är restnoterad och väntas inte vara tillgänglig igen förrän i början av januari 2021.