Logotyp för Region Kronoberg.

Två utbildningar i sjukdomsklassifikation startar 2021

9 november 2020

Under våren erbjuds verksamheterna två utbildningar i sjukdomsklassifikation riktat till medicinska sekreterare. Syftet är att säkerställa en diagnoskodning som håller en hög kvalitet och är kostnadse...