Logotyp för Region Kronoberg.

Information om övergången till vintertid i Cambio Cosmic

20 oktober 2020

På söndag 25 oktober är det övergång till vintertid. I läkemedelsmodulen i Cambio Cosmic´s finns speciella regler för timmarna runt tidsomställningen, dessa visas i instruktionen.

Logotyp för Region Kronoberg.

Ordinationsmallar för infusioner – engångsdoser

15 oktober 2020

Ordinationsmallarna för infusion i Cosmic byggs om. Förändringen innebär att ordinationen startar direkt vid ordinationstillfället, istället för kl 23:59 som idag och får en sluttid 12 timmar senare.

Logotyp för Region Kronoberg.

Enklare att dokumentera levnadsvanor

14 oktober 2020

Under vecka 45 uppdateras sökordet levnadsvanor i Cosmic. Detta görs framförallt för att förenkla dokumentationen och underlätta en mer likvärdig bedömning i patientmötet. I samband med uppdateringen...

Logotyp för Region Kronoberg.

Biverkningsrapportering i Cosmic R8.2.05

9 oktober 2020

Nu finns användarstöd för biverkningsrapportering publicerat på vårdgivarwebben.