Fler nyheter

14 april 2021

Akut multiplex luftvägspanel Ljungby

Införande av Akut multiplex luftvägspanel på jourtid i Ljungby

Akut multiplex luftvägspanel analyseras på jourtid fr o m kl 8.00 2021-04-14 på Klinisk kemi och transfusionsmedicin i Ljungby.

Alla prover hanteras som akutprover, men måste prioriteras i förhållande till övriga akuta prover.
Förväntad svarstid är 2 timmar – 1 dag från ankomst till Klinisk kemi och transfusionsmedicin Ljungby.

Remiss: Cambio COSMIC (mikrobiologi)

Svarsrutiner: Preliminärsvar lämnas från Klinisk kemi och transfusionsmedicin, slutsvar lämnas av Klinisk mikrobiologi. Debiteringen för analyserna kommer att skötas av Klinisk Mikrobiologi.

För mer information se
Provtagningsanvisning Akut multiplex luftvägspanel

Maria Berggren Söderlund

Överläkare, Klinisk kemi och transfusionsmedicin

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 74 51

Pernilla Gustafsson

Avdelningschef Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Ljungby

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0372-58 50 83

Håkan Janson

Mikrobiolog, docent

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 74 60

Relaterade nyheter

Höjd nivå för P-Kolesterol fr.o.m 2021-05-04

5 maj 2021

P-Kolesterol-nivån höjs med ca 2,5 % pga att leverantören uppmärksammat att man tidigare haft en något för låg nivå. Vid vår egen kontroll finner vi att nivåhöjningen är i samma storleksordning i Kron...

Information angående skickeprov till Laboratoriemedicin, Region Skåne

5 maj 2021

Fr. o. m 2021-05-26 är skickeprov till Laboratoriemedicin, Region Skåne åter beställningsbara i Cosmic

Information angående remisser till Laboratoriemedicin, Region Skåne

29 april 2021

Bakgrund Laboratoriemedicin Region Skåne har nya versioner av remisser. För mer information se https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/nyheter/nyheter/laboratoriemedicin/nya-versioner-av-remi...

Planerad driftstörning 7/4 på Klinisk kemi i Växjö och Ljungby

31 mars 2021

Onsdag 2021-04-07 mellan kl. 08:30 – ca 10:30 är det planerat driftavbrott i våra laboratoriemjukvaror p.g.a. systemunderhåll. Cosmic, i-STAT och ABL används som vanligt men svaren till Cosmic kommer...