Fler nyheter

22 april 2020

Används din kompetens på rätt sätt?

Hur ser den administrativa arbetsbördan ut just för dig? Många av våra medarbetare med vårdutbildning upplever att de har administrativa arbetsuppgifter som i stället skulle kunna utföras av administrativ personal.

Region Kronoberg påbörjar nu arbete med att använda alla medarbetares kompetens på bästa sätt.  Målsättningen är att varje medarbetare inom regionen arbetar på toppen av sin kompetens.

Vi behöver därför undersöka vilka administrativa arbetsuppgifter som skulle kunna bli föremål för uppgiftsväxling. Därför kommer alla medarbetare inom hälso- och sjukvården att inom kort få ett mejl med länk till en enkät. Enkäten tar cirka 5-10 minuter att besvara.