Fler nyheter

18 februari 2021

Barnreferensintervall

Relaterade nyheter

Glukosmätare – upphandling på gång

1 mars 2021

Ny upphandling av glukosmätare för patientnära analys (PNA) på vårdcentraler och sjukhusens avdelningar/mottagningar kommer att göras under 2021. Om ni planerar att köpa in nya glukosinstrument vill v...

Leveransproblem för kontroll till Urisys

24 februari 2021

Det är leveransproblem för internkontroll (Liquid QC urinanalysis Control, beställningsnummer 12896) till urinstickor som avläses på instrumentet Urisys. Upphandlad kontroll förväntas komma först i bö...

Planerad driftstörning 17/2 på Klinisk kemi i Växjö och Ljungby

15 februari 2021

Onsdag 2021-02-17 mellan kl. 08:30 – ca 11:00 är det planerat driftavbrott i en av våra laboratoriemjukvaror p.g.a. systemuppgradering. Uppgradering av IT-systemet innebär förlängda svarstider.Akuta p...

Debitering provtagning vårdval

8 februari 2021

Från och med 2021-03-01 kommer Klinisk kemi och Transfusionsmedicin att debitera vårdgivare tillhörande vårdval en provtagningsavgift på 120 kr för provtagning utförd åt vårdgivaren.