Fler nyheter

13 september 2022

Bild- och funktionsmedicin (röntgen, klinisk fysiologi och mammografi) byter IT-stöd tisdagen den 20 september

Den 20 september byter bild- och funktionsmedicin IT-stöd för hantering av remisser, utlåtanden och bilder. Systemet levereras av Sectra och kommer att vara det primära arbetsverktyget inom röntgen, mammografi och klinisk fysiologi.

Det nya systemet kommer att stödja hela processen från remiss, bokning, dokumentation, granskning och lagring av bilder samt ett regiongemensamt multimediaarkiv (även kallat RIS, PACS och VNA). Systemet blir en helt ny plattform för medicinsk multimedia i form av bilder och video för hela hälso- och sjukvården. Medicinsk multimedia kommer bli en integrerad del i Cosmic och förbättra både arbetsflöden och patientsäkerhet. Den nya versionen av IT stödet för remiss och bildhantering innehåller ett flertal förbättringar och nyheter.

Driftstopp tidig morgon den 20 och 22 september

Systembytet kräver driftstopp tisdag den 20 september 05.30–09.00 och torsdag den 22 september 04.00–08.00 vilket påverkar berörda verksamheter. Den 22 september flyttas de senast utförda undersökningarna över till det nya systemet. Endast akutremisser får skickas under driftstoppet.

Reservrutiner behöver användas under driftstoppen/systembytet

Här hittar du information om reservrutiner, ronder, användarstöd och support.

IT-stöd röntgen, mammografi och klinisk fysiologi

Produktionskapacitet

Produktionskapaciteten kommer att vara nedsatt inför, under och efter systembytet. Målet är att vara i full produktion från och med vecka 41.

 

Kontakt

Daniel Gräns Freij

Verksamhetschef bild- och funktionsmedicin

Jessami Hedlund

Avdelningschef, röntgenenheten Växjö

  • Telefon: 0470-58 75 82, 0767-22 19 13